Til hovedinnhold

Gående og syklende

Gående og syklende

Å gå og sykle har positive konsekvenser for både helse, miljø og framkommelighet. Nasjonal transportplan 2014-2023 sier at all vekst i persontrafikk i storbyområdene skal tas med kollektiv-, gang- eller sykkeltrafikk.
  • SINTEF forsker på hvordan framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende kan styrkes gjennom utbygging av ny infrastruktur, drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur, og hvordan transportsystemet bør utformes for å ivareta best mulig samspill mellom ulike trafikantgrupper. Vi utvikler også nye og mer presise verktøy og metoder for å måle hvor mye og hvor vi reiser med gange og sykkel, og identifisere faktorer som påvirker dette.
Forskningsleder