Til hovedinnhold
Norsk English

Vitenskapelig programvareutvikling

Våre forskere spesialiserer seg på utvikling av programvare skreddersydd for spesifikke ingeniør- og vitenskapelige problemer. Vi er dyktige i å lage varige, allsidige og godt dokumenterte programvareløsninger som grunnleggende byggeklosser for våre pågående prosjekter.

Disse blir kontinuerlig utvidet og forbedret for å møte stadig skiftende behov. Ved å fokusere på generisk innhold og overførbarhet, har vi bygd opp et stort bibliotek av modulær programvare med høy kvalitet som fungerer som et solid fundament for ytterligere utvikling for våre kunder, samarbeidspartnere eller det generelle vitenskapelige fellesskapet. Våre programvareplattformer gjør oss i stand til å håndtere nye utfordringer og utfordre grensene for innovasjon, ettersom mange av komponentene overgår bransjestandarder. Våre programvareløsninger er også i daglig drift hos mange av kundene våre

Hvordan våre ulike programvarer er strukturert avhenger av anvendelsesområde, økonomisk støtte, og hva vi mener er de mest effektive strategien for å distribuere komponentene til både våre kunder og det vitenskapelige miljøet. Noen av løsningene våre er tilgjengelig som åpen kildekode, noe som fremmer betydelige brukersamfunn og støtter det viktige prinsippet om reproduserbar vitenskap, mens andre har kommersiell lisens for å bedre tilpasse seg målrettede markedssegmenter.

Eksempler på programvare tilgjengelig som åpen kildekode:

 • BattMo – En fleksibel plattform for å bygge fullt koplet elektrokjemisk-termiske simuleringer av elektrokjemiske enheter ved bruk av 1D, 2D eller 3D geometrier. BattMo er implementert i MATLAB og bygger på MRST. Se også com
 • Geomaker – Et kartbasert GUI for å trekke ut detaljert kartdata fra områder i Norge basert på webtjenester fra Kartverket..
 • GoTools – En samling C++-biblioteker for beregningsorientert geometri, rettet mot datadrevet design (CAD), isogeometrisk analyse, samt approksimasjon og analyse av store datasett. Les mer ...
 • GPU Ocean – Simulator for bølger på grunt vann, optimalisert for GPU-er, rettet mot rask simulering av sirkulasjon i havet og effektive metoder for dataassimilasjon. Se også no.
 • IFEM – Et objektorientert programvarebibliotek for isogeometriske endelig element-løsere for lineære og ikke-lineære partielle differensialligninger. Les mer...
 • Jutul – Et eksperimentelt rammeverk for fullt deriverbare multifysikksimulatorer skrevet i programmeringsspråket Julia. Spesialiserte moduler for reservoarsimulering (jl) og beregningsorienter elektrokjemi (BattMo.jl).
 • MRST – Et unikt programvarbibliotek i MATLAB, bestående av en stor mengde datastrukturer, funksjoner og prosedyrer, simulatorer og ulike arbeidsflyter utviklet for å støtte rask prototyping, validering og testing av nye metoder for å modellere og simulere væskestrøm og mekanikk i porøse medier. Brukt av ingeniører, forskere og studenter over hele verden. Les mer ...
 • MRST co2lab – Simulatorer og arbeidsflytverktøy designet spesielt for studier av langsiktig (stor-skala) lagring av CO2.
 • MRST Flow Diagnostics – Verktøy for å hurtig kunne vurdere statisk og dynamisk heterogenitet og usikkerhet i reservoarbeskrivelse uten bruk av regnekrevende simulatorer, eller som en postprosessering av simuleringsresultater. Programvaren hjelper også med å utforske effektiviteten til ulike utvinningsstrategier og gir bedre beslutningsstøtte for å optimalisere utviklings- og produksjonsplaner.. 
 • OpenQuantumComputing – Åpen kildekode for beregninger på nåværende og fremtidige kvantedatamaskiner, såkalte «noisy intermediate scale quantum» (NISQ) maskiner.
 • OPM Flow – Verdens første åpen kildekode-reservoarsimulator rettet mot kommersiell bruk, utviklet av SINTEF i samarbeid med Equinor, NORCE, TNO, OPM-OP og andre. Brukt av Equinor for flere felt på den norske kontinentalsokkelen. Les mer...
 • SISL – SINTEF Spline Library tilbyr det meste av splineteknologien som brukes i modern CAD systemer. Teknologien er også kommersielt lisensiert.
 • Splipy – Et lettvekts lightweight Python-bibliotek for å opprette, evaluere og manipulere B-spline og NURBS-geometrier, spesielt egnet for parametrisk CAD.

Andre programvarer som brukes av kunder og/eller i forskning, men som per i dag ikke er åpent tilgjengelige:

 • iRSMEt verktøy for trafikkplanlegging på rullebaner. Kan integrere ankomst- og avgangsrekkefølger på en rullebane i en sanntidsdynamisk setting. Verktøyet er validert i skyggemodus for å fungere i en realistisk setting.
 • NetranSProgramvare som kjører daglig på Oslo Børs, beregner optimalt oppgjør av dagens handler på finansmarkedet. Innen 5 minutter blir 10 000 kontoer som utfører opptil 80 000 transaksjoner avregnet. SINTEF overtok ansvaret for programvareutvikling i 2004 fra en tidligere tjenesteleverandør.
 • PGOOptimering av kraftnettet, brukes til å beregne optimal konfigurasjon av distribusjonsnettet.
 • Scoop SchedulerEt verktøy for prosjektplanlegging med ressursbegrensninger, brukt innen luftfart og i helsevesenet.
 • Scoop RosterEt verktøy for å løse vaktplanleggingsproblemer, brukt blant annet innen transport og i helsevesenet.
 • SIMRA – Verdens første system for varsling av terrengindusert turbulens. Bruker en endelig element-simulering for å predikere hvordan lokal topografi påvirker vind i nærheten av 17 norske flyplasser.
 • SpiderEt allsidig og kraftig programvareverktøy for optimalisert transport- og ruteplanlegging, brukt for on-demand planlegging av leveranser. Tilbyr et stort potensial for besparelser innen transport gjennom avanserte optimaliseringsalgoritmer.
 • Train dispatcherEt nøyaktig optimaliseringsbasert verktøy som gir beslutningsstøtte for togledere. I situasjoner der et tog er forsinket, kan også andre tog bli forsinket som følge. Programvaren beregner en plan som minimerer den totale forsinkelsen på alle tog.

Kontaktperson