Til hovedinnhold
Norsk English

Vitenskapelig inkubator

Det prioriterte forskningsområdet "Matematikk i teknologi" har som mål å ruste SINTEF med nødvendig matematisk ekspertise og kompetanse for å utvikle banebrytende teknologier for fremtiden.

Dette krever et langsiktig perspektiv på muliggjørende teknologier, samt proaktive tiltak på flere områder:

  • Teknologiovervåking: nøye overvåke forskningsfrontene innen matematikk og datavitenskap for å identifisere nye trender som gripes fatt i og utvikles i SINTEF. For eksempel er forskningsområdene "Kunstig intelligens" og "Digitale tvillinger og virtuell virkelighet" blant de siste fokuspunktene.
  • Talentutvikling: tiltrekke og rekruttere talentfulle forskere og støtte deres faglige vekst slik at de blir fremtidige ledere innen forskning. For øyeblikket organiseres dette under "Delta-programmet" og vårt sommerstudentprogram.
  • Vitenskapelig inkubator: fremme vitenskapelig innovasjon innen eksisterende felt, initiere nye aktiviteter innen områder som mangler ekspertise, og støtte grasrotaktiviteter.

Vår strategiske satsing på kvanteberegning er et eksempel på en aktivitet som resultater fra fokuset vårt på alle disse tre nøkkelområdene.

Kontaktperson