Til hovedinnhold
Norsk English

CO2 bruk

CO2 fanget fra utslippskilder kan omdannes til verdifulle kjemikalier og materialer.

Alle produkter vi er avhengige av, fra betong, til medisiner og mobiltelefoner, involverer karbon på en eller annen måte. Hovedkilden (> 95 prosent) av alt karbon som brukes til å produsere materialer, kjemikalier og energi produktene kommer fra fossile kilder, primært olje og naturgass. Dette er ikke miljømessig bærekraftig. I fremtiden er det nødvendig å bruke fornybare karbonkilder. Både CO2, biomasse og resirkulert karbon-inneholdende materialer må til.

Bruk av fanget CO2 (CCU), vil sammen med fangst og lagring, ha en positiv klimaeffekt. Beregninger viser at ved å gjenbruke CO2 kun én gang kan gi opptil 50 prosent reduksjon i totale CO2-utslipp. I tillegg vil CCU gi en tilleggsgevinst ved at det kan lages verdifulle produkter og en økonomisk gevinst for industrier som slipper ut CO2.

Alt som inneholder karbon, kan i prinsippet lages fra CO2. Et eksempel er salisylsyre, en hovedingrediens i smertestillende tabellteter. Et annet er gjødselen urea. Metanol, drivstoffet og hovedkilden til en rekke kjemikalier og polymere, lages ofte av CO2, og ved å la CO2 reagere med mineraler som inneholder metalloksider får vi metallkarbonater som kan brukes i sement og betong.

For å lage produkter fra CO2, må en hovedsakelig bryte én eller begge av C-O bindingene gjennom en reduksjonsprosess. Dette kan gjøres på flere måter: termisk, elektrokjemisk, bioteknologisk eller biomimetisk. Termisk eller elektrokjemisk omdannelse trenger oftest katalysatorer til å minske energibehovet. Bioteknologiske eller biomimetiske prosesser bruker eller etterligner biologiske prosesser, og bruker enten mikroorganismer eller enzymer som biokatalysatorer.

Ved SINTEF forsker vi på alle CCU prosesser. Innen termisk og elektrokjemiske prosesser er utvikling av nye og bedre katalysatorer en viktig innsats. Innen bioteknologi utvikler vi mer robuste og produktive mikroorganismer og bioprosesser for et bredt av produkter fra CO2. Det er også fokus på kobling av flere reaksjoner innenfor en CCU prosess, som innebefatter også kombinasjon av ulike CCU teknologier. På grunn av termodynamikken, har alle produkter fra en CCU prosess et begrenset utbytte. Mengden CO2 som kan omdannes og produktutbytte kan økes med å koble flere reaksjoner sammen.

En utfordring ved CCU er at det kreves mye energi for å omdanne CO2 til et verdifullt produkt. Dersom en eksempelvis vil lage bensin fra CO2, må en bruke minst like mye energi som man fikk ut av forbrenningsprosessen. For å oppnå en positiv klimaeffekt, må energien som brukes i prosessen være fornybar.  Ellers er risikoen stor for at mer CO2 slippes ut enn en bruker i CCU prosessen.

Vi arbeider innen disse områdene:

  •  

Typiske oppdrag for oss er:

  •  

Hvem gjør vi dette for:

  •  

Relevante prosjekter:

  • COZMOS
  • ALCOPOP
  • éQATOR
  • PYROCO2

Forskningssentere

  • SFI-Industriell bioteknologi

 

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson