Til hovedinnhold
Norsk English

PYROCO2 - Demonstrating sustainable value creation from industrial CO2 by its thermophilic microbial conversion into acetone

PYROCO2-prosjektet vil demonstrere skalerbarheten og den økonomiske levedyktigheten til karbonfangst og -utnyttelse (CCU) for å lage klimapositivt aceton ut av industriell CO2 og fornybar elektrisitetsavledet hydrogen.

Kontaktperson

Å oppnå klimanøytralitet innen 2050 krever et raskt paradigmeskifte mot implementering av nye, klimapositive løsninger som kan styrke det europeiske markedet. Nye løsninger for karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) har et stort potensial for å avkarbonisere produksjonen i kjemisk industri, samtidig som det skapes verdiskaping fra deler av egne karbonutslipp. 

I denne sammenheng vil PYROCO2-prosjektet demonstrere skalerbarheten og den økonomiske levedyktigheten til karbonfangst og -utnyttelse (CCU) for å lage klimapositivt aceton ut av industriell CO2 og fornybar elektrisitetsavledet hydrogen. Kjernen i teknologien er en energieffektiv termofil mikrobiell bioprosess som forventes å kunne redusere 17 Mtonn CO2ekv. innen 2050. Acetonet produsert av PYROCO2-prosessen vil bli demonstrert som en ideell plattform for katalytisk syntese av en rekke kjemikalier, syntetiske drivstoff og resirkulerbare polymermaterialer fra CO2, og genererer en portefølje av levedyktige forretningssaker og forhåndsutviklede prosesser for replisering og kommersialisering. 

PYROCO2-demonstrasjonsanlegget vil kunne produsere minst 4.000 tonn aceton årlig fra 9.100 tonn industriell CO2 og grønt hydrogen. Det skal lokaliseres i industriklyngen Herøya Industripark i Sør-Norge, en strategisk plassering som sikrer tilgang til industrielt CO2-råstoff og grønn energi til en konkurransedyktig pris og forbinder flere karbonintensive næringer med kjemisk produksjon gjennom industriell symbiose.  

Herfra vil PYROCO2-prosjektet representere en nøkkeldriver for fremveksten av CCU-hubber over hele Europa. I tillegg til storskala demonstrasjon og full økonomisk, regulatorisk og miljømessig vurdering av PYROCO2-teknologien, vil prosjektet utforske sfæren av offentlig aksept og markedsutnyttelse for ytterligere å oppmuntre til fremveksten av CCU-markedet. 

PYROCO2-prosjektet vil demonstrere skalerbarheten og den økonomiske levedyktigheten til karbonfangst og -utnyttelse (CCU) for å lage klimapositivt aceton, en plattformkjemikalie for mange andre kjemikalier, drivstofftilsetninger og materialer. Dette vil bli realisert ved å oppnå følgende spesifikke mål: 

 • Å designe og bygge et kjemisk produksjonsanlegg i demonstrasjonsskala basert på industriell symbiose som tydelig viser nye muligheter for europeisk karbonintensiv industri til å skape verdier fra CO2 og samtidig redusere utslippene. 
 • Å demonstrere storskala industriell gjennomførbarhet av termofil mikrobiell gassfermentering for å produsere minst 4000 tonn/å aceton fra CO2 og fornybar elektrisitet som en plattform for ytterligere kjemisko-katalytisk oppgradering til en rekke andre råvarekjemikalier og materialer. 
 • Å etablere og fremme den nye kjemiske produksjonsplattformen som et mer bærekraftig og økonomisk levedyktig alternativ til eksisterende fossilt råstoffbasert produksjon av aceton og utledede produkter. 
 • Å skape synergier med et bredt spekter av eksisterende og fremtidige prosjekter og initiativer som er relevante for det grønne skiftet i Europa, inkludert eksisterende innsats for fremveksten av CCUS-knutepunkter, relaterte CCUS-løsninger, fornybar energi og hydrogen. 
 • Å bli en viktig driver for fremveksten av CCU-knutepunkter over hele Europa, slik at den europeiske kjemiske industrien kan lede den pågående overgangen til lavkarbon- og sirkulærøkonomi og sikre at investerings- og politiske behov oppfylles for i fellesskap å bygge en grønnere og velstående fremtid i Europa.

Samarbeidspartnere i prosjektet er: 

 • SINTEF AS (COORDINATOR) 
 • SECONDCIRCLE APS (DK) 
 • DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DK) 
 • ARKEMA FRANCE SA (FR) 
 • CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (FR) 
 • KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE (DE) 
 • CIAOTECH SRL (IT) 
 • AXELERA. ASSOCIATION CHIMIE-ENVIRONNEMENT LYON ET RHONE-ALPES (FR) 
 • FIRMENICH SA (CH) 
 • NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS (NO) 
 • HERØYA INDUSTRIPARK AS (NO) 
 • CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB (SE) 
 • BIOPROCESS TECHNOLOGY SL (ES) 
 • NORNER RESEARCH AS (NO) 
 • SCG CHEMICALS (TH) 
 • JOHNSON-MATTHEY PLC (UK) 
 • RANIDO, S.R.O. (CZ) 
 • NEXTCHEM SPA (IT) 
 • ECOINNOVAZIONE SRL (IT) 
 • VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE (NO) 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2026