Til hovedinnhold
Norsk English

Risiko og sårbarhet

Samfunnet stiller stadig strengere krav til sikkerhet. SINTEF ser det som sitt samfunnsoppdrag å bidra til å redusere risikoen for ulykker, skader og tap av menneskeliv.

Vi utvikler ny kunnskap og nye løsninger i skjæringspunktet mellom menneske, teknologi, organisasjoner og samfunn. Vi har som mål å være et faglig tyngdepunkt for sikkerhetsforskning i Norge, med forskere som er internasjonalt anerkjente innenfor sine fagfelt.

Vi dekker et stort faglig spenn, men felles for alle våre ansatte er spisskompetanse om hvordan risiko kan vurderes, overvåkes og håndteres.

  • Vi utvikler modeller, metoder, databaser og standarder for proaktiv håndtering av sikkerhet og pålitelighet.
  • Vi utvikler teoretiske perspektiver for å forstå hvordan sikkerhet skapes og gjenskapes
  • Våre ansatte har erfaring i ingeniørdisipliner, matematisk statistikk, epidemiologi og samfunns- og organisasjonsfag.
  • Våre viktigste oppdragsgivere er innen industri (offshore og landbasert), transport og offentlig forvaltning

Fagmiljø

Utforsk fagområdene