Til hovedinnhold
Norsk English

Korrosjon og tribologi

Korrosjon og slitasje koster samfunnet store summer hvert år og er ofte med å undergrave bærekraften av produkter og prosesser.

Kontaktperson

I SINTEF arbeider vi med å forstå disse komplekse fenomen for derigjennom å utvikle bedre beskyttelsesmetoder med målsetning om å øke produkters levetid, hindre utslipp og forbedre sikkerheten. Vi jobber sammen med industrien og offentlige etater med nye løsninger, testing, skadeanalyser og rådgivning. De bransjene vi jobber mest med er energi, infrastruktur, vareproduksjon og prosessindustri. Vår kjernekompetanse ligger i teoretisk og praktisk forståelse av mekanismene for korrosjon og slitasje, testing av materialer og metoder for beskyttelse, samt skader som oppstår under kombinert mekanisk belastning og aggressivt miljø. Vi har et stort og velutstyrt laboratorium der vi både kan utføre akselererte tester og simulere reelle forhold. Kombinert med avanserte teknikker for overflatekarakterisering gjør dette at vi kan utføre de fleste typer undersøkelse av korrosjon og slitasje.

Vår kompetanse er innen:

  • Rustfritt stål og høylegerte materialer
  • Aluminium og magnesium
  • Organiske belegg
  • Metalliske og metalliske / keramiske belegg
  • Katodisk beskyttelse
  • Korrosjonstesting under mekaniske belastninger og i eroderende miljøer
  • Korrosjonstesting generelt
  • Kombinerer slitasje og korrosjon i offshore komponenter
  • Termisk sprøyting av slitesterke belegg