Til hovedinnhold

Korrosjon og tribologi

Korrosjon og tribologi

Utvikling av olje- og gassfelt i dypere og mer krevende farvann, introduserer nye og strengere krav til offshore og subsea-industrien.

Vi har lang erfaring i korrosjonsbeskyttelse, miljøvennlig assistert korrosjon, og tribologi. Vår kjernekompetanse er i materialer for tøffe miljøer, korrosjon under mekanisk belastning, slitasje og erosjonskorrosjon, og beskyttende og slitesterke belegg. Vi har også sjøvannslaboratorium for langtidstesting i naturlig sjøvann. Kombinert med avanserte teknikker for optisk karakterisering og overflatekarakterisering, gir dette oss mulighet til å utføre de fleste typer korrosjonstesting. Vår kompetanse er innen:

  • Rustfritt stål og høylegerte materialer
  • Aluminium og magnesium
  • Organiske belegg
  • Metalliske og metalliske / keramiske belegg
  • Katodisk beskyttelse
  • Korrosjonstesting under mekaniske belastninger og i eroderende miljøer
  • Korrosjonstesting generelt
  • Kombinerer slitasje og korrosjon i offshore komponenter
  • Termisk sprøyting av slitesterke belegg
Forskningsleder
962 29 250