Til hovedinnhold

Li-ion batterier

Li-ion batterier

Pålitelige og sikre batterier med lang levetid og høy energitetthet utgjør en viktig del av elektrifiseringen av samfunnet, spesielt innenfor transportsektoren, hvor litium-ione batterier er dominerende. SINTEF jobber med å utvikle høyenergikatoder som har lang levetid og der sikkerhet er en prioritet.

Vi har også fokus på anoder laget av silisium eller en blanding av silisium og karbon samt at vi undersøker effekten av bruk av forskjellige bindemidler. Vi fokuserer på økt forståelse av grensesnittene og mellomfasene til batterimaterialer med høy energi for å best mulig kunne stabilisere disse og dermed optimalisere fremtidens batterier. Andre ekspertiseområder inkluderer vannbasert bearbeiding av batterimaterialer for reduserte kostnader og mer miljøvennlige batterier, sammenligned de produsert med farlige løsemidler. SINTEF har også aktiviteter på faststoffelektrolytter, både polymere og uorganiske, for å fjerne brennbare elektrolyttvæsker og dermed realisere en tryggere batteriteknologi. SINTEF sine laboratorier er utstyrt med moderne instrumenter for elektrodeproduksjon, battericellemontering og elektrokjemisk karakterisering med et stadig økende antall testkanaler.

Seniorforsker
+47 450 60 739