Til hovedinnhold

Risikovurdering

Risikovurdering

Metoder og prosesser for risikovurderinger står sentralt i omtrent all vår forskning, både for å avdekke sårbarheter og ta fram sikkerhetskrav til teknologi som er under utvikling.

Riktig bruk av standarder som ISO/IEC 27000-familien og NIST Cyber Security Framework sikrer god sikkerhetsforankring gjennom hele organisasjonen. Vi gjennomfører regelmessig risikovurderinger iht ISO/IEC 27005 for våre kunder og bistår bedrifter med å iverksette ledelsessystemer for informasjonssikkerhet. Flere av våre forskere er sertifiserte for til å implementere ISO/IEC 27001.

Seniorforsker
+47 482 15 585