Til hovedinnhold

Helse og ytelseseteknologi

Helse og ytelseseteknologi

I forskningsgruppen Helse og ytelsesteknologi er vår kjerneaktivitet å undersøke hvordan sensorteknologi kan anvendes for å forbedre helse, ytelse og tjenester; både for den enkelte bruker og på forskjellige nivåer i helsevesenet, med særlig fokus på bærbare sensorer. Vi kan bruke allerede eksisterende sensorteknologi, eller vi kan utvikle nye sensorsystemer fra bunnen av.

Vi jobber i tett samarbeid med industri, teknologileverandører og helsenæring, offentlig og privat helsesektor og akademiske institusjoner. Vår definisjon av helse er bred, og inkluderer hele spekteret fra forebyggende helsefremmende arbeid, folkehelse, arbeidshelse, kroniske sykdommer og nedsatt funksjonsevne, til idrett og prestasjonsutvikling på alle nivåer. Alle våre prosjekter er i tråd med FNs bærekraftmål om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle.

Vår forskningsgruppe består av forskere med kunnskap innen både teknologi og medisinske fagområder, med spesifikk domenekunnskap innen sensormonitorering, fysiologi, bevegelsesanalyse, instrumentering, utvikling av softwareplattformer og signalbehandling.

Hvorfor bærbare sensorer?
Bærbar sensorteknologi og utvikling av plattformer for synkronisering, visualisering og analyse muliggjør måling av mange variabler fra ulike typer sensorer parallelt.  Dette er avgjørende for at man skal kunne få en helhetlig innsikt i tilstand og behov hos hvert individ – enten det dreier seg om en person med kronisk sykdom som har behov for digital beslutningsstøtte for å kunne mestre hverdagen best mulig, eller en toppidrettsutøver som skal perfeksjonere teknikk. Bruk av bærbare sensorer gjør det videre mulig å måle ulike parametre der pasienten er, i et naturlig miljø og i meningsfulle aktiviteter. Dette har stor betydning for å kunne frembringe data som speiler pasientene eller utøverens reelle behov.  

Noen av våre pågående prosjekter
HyperSension – utvikling av bærbar sensor for kontinuerlig måling av blodtrykk. I prosjektet samarbeider vi med teknologiselskapet Datek Wireless AS, som er prosjekteier. Øvrige partnere er Oslo Universitetssykehus, som er verdensledende innen blodtrykksforskning, Informasjonskontroll AS som har lang erfaring med forbrukerelektronikk innen helsedomenet og et spennende medisinsk fagmiljø i Sandefjord Helsepark. Les mer om prosjektet her.

AutoActive – verktøy og metoder for autonom dataanalyse av menneskelig aktivitet med kroppsbårne sensorer. Prosjektet har som mål å utvikle, metoder, verktøy og algoritmer som gjør det enklere å forske frem mer nøyaktig informasjon om menneskelig aktivitet og tilstand basert på data fra ulike bærbare sensorer. To case benyttes for å teste ut systemene; analyse av ytelse og teknikk innen langrenn og oppfølging av pasienter med multippel sklerose. SINTEF leder prosjektet som i tillegg involverer NTNU Senter for toppidrett, Olympiatoppen, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og MS-senteret Hakadal som partnere. Les mer om prosjektet her.

Kontakt
Forskningsleder Ingrid Eitzen:
Seniorforsker Trine M. Seeberg:
Seniorforsker Anders Liverud:

Forskningsleder
+47 907 09 965