Til hovedinnhold

Digital verdikjede for additiv tilvirkning

Digital verdikjede for additiv tilvirkning

Produksjon ved additiv tilvirkning er siste steg i en lang kjede av digitale prosesser som bruker mange forskjellige digitale formater. Den fysiske delen tilvirkes med en valgt AM-prosess styrt av prosessplan og valgte prosessparametere. På veien fra ide til produsert del tas mange valg, ofte basert på analyser, som påvirker delenes egenskaper, kvalitet og levetid. Oppstår det seinere feil eller skader på delen, så må det avgjøres om den fortsatt kan brukes, om den skal repareres eller erstattes. Slik avgjørelser forenkles hvis det er tilgang til delens komplette digitale livssyklus data, f. eks. kan komplementerende analyser gjennomføres for bedre å forstå årsakssammenhenger. Skal en erstatningsdel produseres så er kanskje ikke AM-utstyr som støtter den opprinnelig prosessplan og tilhørende prosessparametere tilgjengelig. Må delen modifiseres så må ny prosessplan lages.

Veien fra ide til produsert AM-del omfatter mange forskjellige faglige profesjoner og digitale systemer som bildet under viser. De digitale systemene må kunne forstå hverandre, og informasjonen bør være lesbar uavhengig av systemet som genererte den. Bruk av standarder for informasjonsrepresentasjon tilgjengeliggjør informasjonen for framtidig bruk og unngår at en låses til en enkelt leverandør for digitale systemer. Det vil være viktig å lagre informasjonen i systemer som tar vare på produktdata i et livsløp perspektiv (PLM - Product Life Cycle Management System). Slik systemer muliggjør det å etablere produktspesifikke lageringstrukturer med konfigurasjon og versjonskontroll. Informasjon vil være tilgjengelig når det en gang i framtiden trengs for analyse og nyproduksjon. Et PLM-system vil være en sentral komponent i et digitalt lager for produktinformasjon.

Forskningsleder / sjefforsker
930 58 710

Andre kontaktpersoner

Klas Magnus Boivie

Seniorforsker
473 41 399
Navn
Klas Magnus Boivie
Tittel
Seniorforsker
Telefon
473 41 399
Avdeling
Produksjonsteknologi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Manufacturing AS