Til hovedinnhold
Norsk English

Lakselus

Behandle

Lakselus kan bekjempes på ulike måter med blant annet legemidler, rensefisk og mekaniske metoder. Målet er å forebygge og begrense skaden lakselusa kan påføre oppdrettslaksen.

SINTEF bidrar med kunnskap og verktøy for å utvikle mer robuste, teknologiske løsninger for bekjempelse av lakselus. Dette omfatter bl.a. hjelpeløsninger til lakseluskontroll, forebyggende ikke-medikamentelle løsninger, samt avlusningsmetoder. I arbeidet benyttes både numeriske beregninger, modellforsøk og fullskalaforsøk.   

Kompetanse: 

  • Hydrodynamikk  
  • Oseanografi  
  • Materialteknologi  
  • Konstruksjonsteknikk  
  • Produktdesign  
  • Bildebehandling  
  • Drift og operasjon  
  • Teknologitesting  
  • Biologi og adferd  
  • Planktonøkologi  

Fasiliteter og verktøy: