Til hovedinnhold
Norsk English

Transportmodeller og -analyser

Det er komplekse sammenhenger som styrer transportbehovet og transportmønsteret i et moderne samfunn. Samtidig er det viktig at transporten foregår så effektivt, sikkert og miljøvennlig som mulig. Det utvikles stadig mer avanserte modeller og -verktøy for å gjennomføre transportanalyser og finne frem til tiltak og virkemidler for å forbedre transportvirksomheten.

Kontaktperson

SINTEF har en sentral rolle i utviklingen av analysemetodikk og transportmodeller både for nasjonale, regionale og lokale analyser. Transportmodellene kan benyttes til å kartlegge virkningene både av forventede endringer i samfunnsforhold og lokaliseringsmønster, og av spesifikke tiltak i transportsystemet, herunder utbyggingstiltak, bompenger, vegprising og parkeringsrestriksjoner. Det kreves høy kompetanse både for å bygge opp gode transportmodeller, og for å bruke disse på riktig måte. Vi deltar derfor i opplæring for å spre kompetansen, både til studenter og til ansatte i transportetater og konsulentselskaper.