Til hovedinnhold
Norsk English

Miljø- og klimavennlig transport

Transport vil ofte innebære miljøulemper i form av støy, uønskede utslipp til luft, jord, og vann, visuell forurensning og forbruk av knappe ressurser.

Kontaktperson

SINTEF deltar i arbeidet med å kartlegge miljøkonsekvensene ved ulike transportformer, og foreslå tiltak som kan stimulere til bruk av mest mulig miljøvennlige løsninger, inklusiv bygging, drift og vedlikehold av nødvendig transportinfrastruktur.

Vi arbeider innen disse områdene:
Vår forskningsaktivitet omfatter klimarobuste og miljøvennlige løsninger innenfor både person og gods-transport

Typiske prosjekter for oss er:

  • Bylogistikk
  • Samkjøring
  • Brukerbetaling
  • Modeller for utslippsberegning

Hvorfor velge SINTEF?
Vi bruker vår tverrfaglige ekspertise for å oppnå et samfunn og et transportsystem som både begrenser transportbehovet og bidrar til at nødvendig transport kan skje på en mest mulig miljøvennlig måte.

Utforsk fagområdene