Til hovedinnhold

Produktdokumentasjon

Produktdokumentasjon

SINTEF Certification

SINTEF Certification skal bidra til å sikre kvalitet, verdier og miljø gjennom våre ordninger for godkjenning og sertifisering. Vi godkjenner og sertifiserer byggevarer, konstruksjoner, konstruksjonselementer, materialer og løsninger etter nasjonale og internasjonale regler, forankret i forskningsbasert kunnskap og gode nasjonale laboratorier. På nettsidene til SINTEF Certification kan du finne godkjente og sertifiserte produkter og lese mer om våre tjenester og ordninger.

Om produktdokumentasjon

Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven angir at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk og som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte.Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før produktet omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggprodukter, prefabrikerte konstruksjoner og konstruksjonselementer.

Finn godkjente og sertifiserte produkter

SINTEF er utpekt godkjenningsinstans samt teknisk kontrollorgan for byggprodukter. Oversikt over våre utpekinger finnes i den felles europeiske databasen Nando. Vi utsteder dokumentasjon av egenskaper i form av:

SINTEF Teknisk Godkjenning
SINTEF Produktsertifikat
SINTEF NorGeoSpec Produktsertifikat
SINTEF Personsertifikat
Europeisk Teknisk Bedømmelse (ETA) som grunnlag for CE-merking
Europeisk CPR-sertifikat som grunnlag for CE-merking
EPD miljødeklarasjon

Rådgivning

Produktdokumentasjon

SINTEF Certification har detaljkunnskaper om alle krav til produktdokumentasjon som stilles i Teknisk Forskrift til Plan- og bygnigngsloven. Vi kan også byggeteknikk, slik at vi kan fortelle hva kravene betyr for byggevarer og konstruksjonsløsninger. For en konkret byggesak kan vi kartlegge hvilken dokumentasjon som kan fremskaffes ved prosjektering i byggesaken, og hva som må dokumenteres av produsentene.

Import av byggevarer

En aktuell problemstilling for et rådgivningsoppdrag er å få vurdert om den dokumentasjonen som foreligger for en importert byggevare er tilstrekkelig i forhold til bruk i en norsk bygning.

Eksport av byggevarer

Vi tar rådgivningsoppdrag for bedrifter som ønsker å eksportere byggevarer. Vi kan gi råd om hvilken produktdokumentasjon som kreves for markedsføring og salg i andre europeiske land.

CE-merking

Byggevarer kan CE-merkes når det finnes en harmonisert europeisk standard eller en Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA). Vi kan bistå produsenter av byggevarer som ønsker CE-merking av sine produkter.

Produktdokumentasjon som et markedsfortrinn

Det at en byggevare har produktdokumentasjon fra SINTEF Certification, kan brukes som et markedsfortrinn og bør inngå som et element i markedsføring. Vi kan holde kurs for salgs- og markedsavdelingen for å fortelle dem hvorfor og hvordan dette gjøres.

Kontakt oss

Kontakt oss om godkjenning og sertifisering

SINTEF Certification
Firmapost: certification@sintef.no

SINTEF Byggforsk Oslo
Besøksadresse: Forskningsveien 3b
Postadresse: Pb 124 Blindern – 0314 Oslo
Telefon: 73 59 30 00

SINTEF Byggforsk Trondheim
Besøksadresse: Høgskoleringen 7b
Postadresse: Pb 4760 Sluppen – 7465 Trondheim
Telefon: 73 59 30 00

 

 

medarbeidere

Marius Kvalvik

Assisterende godkjenningsleder
Navn
Marius Kvalvik
Tittel
Assisterende godkjenningsleder
Telefon
416 37 384
Avdeling
SINTEF Certification
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Arve Bugten

Inspeksjonsleder
Navn
Arve Bugten
Tittel
Inspeksjonsleder
Telefon
401 07 109
Avdeling
SINTEF Certification
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Torunn Sørbekk

Sertifiseringskonsulent
Navn
Torunn Sørbekk
Tittel
Sertifiseringskonsulent
Telefon
402 45 978
Avdeling
SINTEF Certification
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Christian Recker

Senior prosjektleder
Navn
Christian Recker
Tittel
Senior prosjektleder
Telefon
+491719501912
Avdeling
SINTEF Certification
Kontorsted
Münster
Company
SINTEF AS

Silje Wærp

Seniorrådgiver
Navn
Silje Wærp
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
930 02 437
Avdeling
SINTEF Certification
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS