Til hovedinnhold

Produktdokumentasjon

Produktdokumentasjon

SINTEF Certification

SINTEF Certification skal bidra til å sikre kvalitet, verdier og miljø gjennom våre ordninger for godkjenning og sertifisering. Vi godkjenner og sertifiserer byggevarer, konstruksjoner, konstruksjonselementer, materialer og løsninger etter nasjonale og internasjonale regler, forankret i forskningsbasert kunnskap og gode nasjonale laboratorier. På nettsidene til SINTEF Certification kan du finne godkjente og sertifiserte produkter og lese mer om våre tjenester og ordninger.

Om produktdokumentasjon

Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven angir at alle egenskapene til produkter som brukes i et byggverk og som har betydning for at byggverket kan oppfylle forskriftens grunnleggende krav, skal være dokumenterte.Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før produktet omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggprodukter, prefabrikerte konstruksjoner og konstruksjonselementer.

Finn godkjente og sertifiserte produkter

SINTEF er utpekt godkjenningsinstans samt teknisk kontrollorgan for byggprodukter. Oversikt over våre utpekinger finnes i den felles europeiske databasen Nando. Vi utsteder dokumentasjon av egenskaper i form av:

SINTEF Teknisk Godkjenning
SINTEF Produktsertifikat
SINTEF NorGeoSpec Produktsertifikat
SINTEF Personsertifikat
Europeisk Teknisk Bedømmelse (ETA) som grunnlag for CE-merking
Europeisk CPR-sertifikat som grunnlag for CE-merking

Produktdokumentasjon og SINTEF-tjenester

Produktdokumentasjon

SINTEF har spisskompetanse på krav til produktdokumentasjon gitt i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK-forskriften) samt i andre relevante forskrifter. SINTEF har også kompetanse på byggeteknikk, slik at vi kan vurdere hvorvidt byggevarer og konstruksjonsløsninger bidrar til at relevante krav blir oppfylt.

Ved vurdering av bruk av byggevarer i konkrete byggverk henviser vi normalt til den ansvarlig prosjekterende i byggesaken. Dette fordi SINTEF ikke påtar seg rollen som ansvarlig prosjekterende i byggesaker.

Import av byggevarer

For byggevarer som importeres til Norge kan SINTEF svare på spørsmål om krav til produktdokumentasjon for markedsføring og salg av byggevarer i Norge.

SINTEF er akkreditert for produktsertifisering av stiger og stillaser som er omfattet av den norske produsentforskriften. De som importerer stiger og stillaser til Norge kan få sine produkter testet og sertifisert hos SINTEF. Ta kontakt på om dette.

Eksport av byggevarer

Vi kan påta oss rådgivningsoppdrag for bedrifter som ønsker å eksportere byggevarer. Vi kan også gi informasjon om hvilken produktdokumentasjon som kreves for markedsføring og salg i EU- og EØS-området Spørsmål om eventuelle nasjonale krav i ulike land bør stilles til fagmiljøer i det enkelte landet.

CE-merking

Byggevarer må CE-merkes når det finnes en harmonisert europeisk standard eller en Europeisk Teknisk Bedømmelse (ETA). SINTEF kan utarbeide ETA for produsenter av byggevarer som skal CE-merke sine produkter når disse ikke er omfattet av en harmonisert europeisk produktstandard. Les mer

CE-merking og utarbeidelse av ytelseserklæring gjøres av produsenten selv.

SINTEF utsteder CPR-sertifikater som er grunnlag for CE-merking for byggevarer i AVCP-system 2+, 1 og 1+. Vi kan også utføre typeprøving av mange typer byggevarer i AVCP-system 3. Les mer

Spesialrådgivning

SINTEF tilbyr spesialrådgivning i form av prosjektgranskning/-gjennomgang av prosjekteringsunderlaget og løsningsvalg i byggeprosjekter. Les mer

Vurdering av byggskader

Dersom du ønsker at SINTEF skal vurdere byggskader har vi egne fagfolk som påtar seg slike oppdrag. Les mer

Byggforskserien og våtromsnormen

Byggforskserien og Våtromsnormen gir råd om både prosjektering og produktdokumentasjon. Les mer

Produktdokumentasjon som markedsfortrinn

Det at en byggevare har produktdokumentasjon fra SINTEF Certification kan brukes som et markedsfortrinn i det norske markedet. Vi kan holde kurs for salgs- og markedsavdelingen om produktdokumentasjon i det norske markedet.

 

Kontakt oss

Kontakt oss om godkjenning og sertifisering

SINTEF Certification
Firmapost:

SINTEF Byggforsk Oslo
Besøksadresse: Børrestuveien 3
Postadresse: Pb 124 Blindern – 0314 Oslo
Telefon: 73 59 30 00

SINTEF Byggforsk Trondheim
Besøksadresse: Høgskoleringen 7b
Postadresse: Pb 4760 Sluppen – 7465 Trondheim
Telefon: 73 59 30 00

 

 

medarbeidere

Jan Olav Hjermann

Forskningssjef
911 72 325
Navn
Jan Olav Hjermann
Tittel
Forskningssjef
Telefon
911 72 325
Avdeling
Kunnskapsformidling og sertifisering
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Hans Boye Skogstad

Godkjenningsleder
982 91 186
Navn
Hans Boye Skogstad
Tittel
Godkjenningsleder
Telefon
982 91 186
Avdeling
Kunnskapsformidling og sertifisering
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Marius Kvalvik

Enhetsleder
416 37 384
Navn
Marius Kvalvik
Tittel
Enhetsleder
Telefon
416 37 384
Avdeling
Kunnskapsformidling og sertifisering
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Steinar Klubben Nilsen

Sertifiseringsleder
477 51 798
Navn
Steinar Klubben Nilsen
Tittel
Sertifiseringsleder
Telefon
477 51 798
Avdeling
Kunnskapsformidling og sertifisering
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Arve Bugten

Inspeksjonsleder
401 07 109
Navn
Arve Bugten
Tittel
Inspeksjonsleder
Telefon
401 07 109
Avdeling
Kunnskapsformidling og sertifisering
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Torunn Sørbekk

Sertifiseringskonsulent
402 45 978
Navn
Torunn Sørbekk
Tittel
Sertifiseringskonsulent
Telefon
402 45 978
Avdeling
Kunnskapsformidling og sertifisering
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Christian Recker

Senior prosjektleder
+491719501912
Navn
Christian Recker
Tittel
Senior prosjektleder
Telefon
+491719501912
Avdeling
Kunnskapsformidling og sertifisering
Kontorsted
Münster
Company
SINTEF AS

Silje Wærp

Seniorrådgiver
930 02 437
Navn
Silje Wærp
Tittel
Seniorrådgiver
Telefon
930 02 437
Avdeling
Kunnskapsformidling og sertifisering
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS