Til hovedinnhold

Trekledninger og lister er kulturhistorie

Trekledninger og lister er kulturhistorie

Publisert tirsdag 30. august 2016

Et autentisk stiluttrykk gir gamle hus ekstra verdi. Eldre trekledninger og lister forteller mye om hvilken byggemåte, stil og smak som rådet da huset ble bygd.

taklister, dørlister, vinduslister, gulvlister
Karakteristiske profiler fra historismen og sveitserstil-perioden. Flere av disse profilene produseres fremdeles og er i salg hos mange byggevareforretninger. Selv om profilene er korrekte, er dagens lister ofte spinklere enn forbildene. Illustrasjon: SINTEF Byggforsk
Stikkord: listertrekledning

Å forandre på opprinnelige kledningsprofiler og lister betyr å endre helheten, i verste fall ødelegge den. Tre oppdaterte anvisninger i Byggforskserien viser hvordan man vedlikeholder og erstatter disse viktige detaljene.

Anvisningene tar for seg:

  • hvordan trekledninger og lister har vært framstilt, utformet og brukt
  • typiske profiler fra de forskjellige stilepokene fram til vår egen tid
  • detaljert framgangsmåte ved utvendig og innvendig restaurering og vedlikehold av trekledninger og lister

Les mer i Byggforskserien