Til hovedinnhold

SOLAR ENERGY Webinar - Integrasjon av solcelleanlegg i det elektriske distribusjonsnettet

SOLAR ENERGY Webinar - Integrasjon av solcelleanlegg i det elektriske distribusjonsnettet

Utbygging av nett-tilknyttet solenergiproduksjon øker voldsomt internasjonalt, og utbyggingstakten tar seg også opp i Norge. - Webinar in Norwegian.

Sted
Webinar
Start
04.11.2021 09.00 Legg til i kalender
Slutt
04.10.2021 10.00

Registrering

Det er en energiform som er skånsom for miljøet og klimaet og som blir stadig mer konkurransedyktig økonomisk, selv uten subsidier.

Solenergi er naturlig varierende og i stor grad distribuert, og med økt utbredelse stiller det store krav til innovasjon både hos nettselskap og utbyggere.

Dette webinaret vil gi en oversikt over dagens praksis og pågående FoU-aktivitet som skal øke mulighetene for en samfunnsmessig rasjonell utbygging av solenergi.

Program:

  • Introduction (Henning Taxt, SINTEF), 5-10 minutt
  • Hvordan velge riktige løsninger for solenergi i distribusjonsnettet? Forenklet regneeksempel på samfunnsøkonomisk kost/nytte (Iver B. Sperstad, SINTEF/CINELDI), 10 minutt
  • Hvordan kan distribusjonsnettet og solenergi spille hverandre god? (Thor Christian Tuv, Fusen), 10 minutt
  • Kan lokale energisamfunn være en løsning for lønnsom og samfunnsmessig rasjonell utbygging av solenergi? (Magnus Askeland, NTNU/SINTEF), 10 minutt
  • Spørsmål og diskusjon, 20 min (ledet av Solenergiklyngen)

Organized by: SINTEF (Henning Taxt) and Solenergyklyngen  

Prosjektkonsulent
957 36 650