Til hovedinnhold
Norsk English

Solstrøm og energilagring på store bygg og næringsområder

Målet med seminaret er både å informere og å senke terskelen for at bedrifter installerer sol- og energilagringsløsninger, enten individuelt eller gjennom fellesløsninger for næringsparker.

Informasjon

Sted
Fredrikstad kino
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

På seminaret vil leverandører av solceller, batterier og styring til næringsbygg og industri presentere sine løsninger for byggeiere og industribedrifter i Fredrikstad og omegn.

Derettar arrangeres to parallelle workshops:

A - Felles solstrømløsninger på Øra? 

For Ørabedrifter og levererandører innen solenergi: Hensikten er å avdekke om det er interesse på Øra for å samarbeide om solstrømkonsepter og enes om veien videre i regi av bedriftene.

B - Bruk av brukte batterier – hvordan senke barrierene? 

Hensikten er at aktører i verdikjeden, inkludert potensielle sluttkunder får innblikk i og gir sine synspunkter på barrierer som må overkommes for at brukte elbil-batterier kan få et «second life» og gjøre nytte som stasjonære batterier. SINTEF vil bruke dette i sine anbefalinger blant annet overfor myndigheter og i standardarbeid.

Foreløpig program

- Endelig program sendes ut etter påmeldingsfrist:

08:15 Registrering, kaffe og te

08:45 Seminar med «leverandør-pitcher»:

 • Velkommen og bakgrunn for seminaret ved Fredrikstad kommune
 • Solstrøm som løsning for større bygg og områder og rammevilkår, ved Sigrid Sunde, Multiconsult
 • Hva sier «serviettregnestykker» om solstrømpotensialet på Øra? ved Solcellespesialisten
 • Solstrøm fra strømnettperspektiv og fleksibilitetsmarkeders mulige rolle, ved Vidar Kristoffersen, Administrerende direktør i Norgesnett
 • Fordeler og ulemper med brukte batterier, ved Fride Vullum-Bruer, SINTEF og Aida Rad, EcoStor
 • Korte presentasjoner frå leverandører
  • Løsninger for tak- eller fasademontert solstrøm og/eller lagring og styring rettet mot enkeltkunder
  • Felleskonsepter for næringsområder

Det blir pause og muligheter for mingling underveis.

Ca. kl. 11:30: Lunsj

Presentasjonene fortsetter etter lunsj.

Ca. kl. 13:30-15:00: Parallelle workshops:

A - Felles solstrømløsninger på Øra?

Solstrøm vil langt fra løse energiutfordringene på Øra, men det kan bidra til å løse noe, og utgjør et potensiale. På Øra er det mange store takflater som kan utnyttes, men det er ikke gitt at alle bedriftene har kapasitet til å installere selv, og kanskje er ikke den med størst tak som har det største behovet som samsvarer med solkraftproduksjon. Hvilke fellesløsninger kan markedet tilby Øra-bedriftene?

 • Spørsmål og svar-sesjon med leverandører
 • Diskusjon kun med Øra-bedrifter som vurderer å bli med på fellesløsninger:
  • Er noen av de presenterte løsningene ønskelig å gå videre med?
  • Enes om veien videre.

Initiativet tas på bakgrunn av ønske fra Øra-aktører. Kommunen og arrangør-prosjektene tar en tilrettelegger-rolle, og vil ikke stå for anskaffelser i eventuell videre prosess.

B - Bruk av brukte batterier – hvordan senke barrierene?

Gjennom EU-prosjektet TREASoURcE har SINTEF og partnere kartlagt barrierer og utfordringer knyttet til gjenbruk av elbil-batterier i stasjonære løsninger. Basert på resultatene fra TREASoURcE vil det bli lagt frem anbefalinger som kan bidra til at det blir lettere å installere «second life» batterier. En rapport som oppsummerer arbeidet, skal leveres i slutten av mai som en del av arbeidskravene i EU-prosjektet. 

Under workshopen blir det mulighet for aktører i verdikjeden, inkludert potensielle sluttkunder, å få innblikk i og gi sine synspunkter på eksisterende barrierer samt bidra til anbefalingene som vil legges frem for myndigheter og aktører som fastsetter standarder.

 • SINTEF presenterer resultater fra EU-prosjektet TREASoURcE.
 • Gruppearbeid med mulighet for å gi innspill på det som er presentert.

Innspillene fra gruppearbeidet diskuteres i plenum og vil tas med inn i den endelige rapporten som skal leveres i slutten av mai.

Har du spørsmål?

kontakt i Klima Østfold (Seminardel og Øra-workshop) eller i Fredrikstad kommune (batteri-workshop):

Arrangører:

Utforsk fagområdene

Kontaktperson

Adresse

Nygaardsgata 16. Fredrikstad