Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEFs byggskadedag 2024

Hvordan lære av byggskader? Vi har kartlagt byggskader i 60 år og deler våre erfaringer med bransjen.

Informasjon

Sted
SINTEF Community
Adresse
Børrestuveien 3, 0373 Oslo
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

Det er for mange byggskader i Norge, og det koster eiere, forsikringsselskap og samfunnet store summer hvert år. Derfor er det viktig å både forebygge skadene og å finne skadeårsak før man utbedrer.

75 % av byggskadene kan knyttes til fukt – for eksempel vannlekkasjer og annen uønsket fukttransport, byggfukt, luftlekkasjer med påfølgende kondensdannelser mm.

Byggskader kan også være knyttet til selve konstruksjonen, konstruksjonens plassering og  ytre miljø. Eksempler på slike skader er sammenbrudd og uakseptable deformasjoner og skader knyttet til bæreevne, lyd, lastpåvirkninger, klimapåkjenninger og setninger.

SINTEF har mange års erfaring med å kartlegge byggskader i Norge. Vi ønsker å dele våre erfaringer og inviterer derfor til en byggskadedag  i Oslo. Hensikten er å dele erfaringer knyttet til byggskader og diskutere utfordrende detaljer i byggeprosjekter. Temaene for dagen er knyttet til endring i klima og byggeskikk, nye krav og utfordrende detaljer.

Innleggene er praktisk rettet og målgruppen er alle som er interessert i å lære av byggskader.

Priser

 • Fysisk deltakelse: 2500,-
 • Digital deltakelse: 1500,-

Foreløpig program

Dørene åpner 11.30. De som deltar fysisk får servert en lett lunsj.

 • 12:00   Velkommen v/ Monica Strøm Nodland
 • 12:10   Innledning om SINTEF - Klimatilpasning og symptomer på byggskader v/ John Einar Thommesen
 • 12:30   Nye regler for håndtering av overvann og utfordringer rundt avrenning v/ Britt Brevik
 • 12:45  Fremtidige energikrav og etterisolering v/Ellinor Bratt Sletfjerding
 • 13:00   PAUSE
 • 13:15   SINTEFs erfaringer med utfordrende detaljer på glassfasader v/ Ragnhild Lokna Nygård
 • 13:35   Utlekting av tre eller stål bak plane fasadeplater? Trond Bøhlerengen
 • 14:55   Konstruksjonstrevirke – kontroll på fukt i byggeprosessen v/ Sigurd Eide
 • 14:15   PAUSE
 • 14:30   Maling og puss på fasader – Skadeanalyser v/ Øyvind Lødemel
 • 14.50   Klager på støy – Feltmålinger og utbedringer v/Gjermund Holøyen
 • 15:10   Presentasjon av SINTEF Oslos laboratorium og omvisning for de som deltar fysisk v/ Eskild Dahl

Kontaktpersoner

Adresse

Børrestuveien 3, 0373 Oslo