Til hovedinnhold
Norsk English

Mobilitet 2022: Hvordan planlegge for bærekraftig bylogistikk?

Når vi planlegger klimavennlige byer, glemmer vi ofte bylogistikken, altså transport av varer, utstyr og avfall.

Informasjon

Sted
Clarion hotel the Hub
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

Den voldsomme økningen i netthandelen de siste årene har ført til mer varetransport inne i byene, og utviklingen ser ut til å fortsette, med enda mer vare- og tjenestelevering til folks hjem. Flere varebiler i byene gir både klimagassutslipp, luftforurensning og trafikkorker, i tillegg til at de opptar verdifull plass, på bekostning av fotgjengere, syklister og kollektivtransport. 

Så hvordan skal kommunene planlegge bærekraftige byer som tar høyde for økt varetransport?  

Forskere i SINTEF har fulgt planprosesser og intervjuet ulike aktører i Bodø, Trondheim og Oslo. 

Ulike tilnærminger til planleggingsprosessen gir ulike vilkår for varetransporten i byene.  

- For å lykkes med bærekraftige transportsystemer i byene er det avgjørende å ta med varetransporten inn i planleggingen så tidlig som mulig, og å involvere alle interessenter, for eksempel de som mottar varer, transportører, eiendomsutviklere og renovasjonsetaten, sier Astrid Bjørgen i SINTEF. 

Politisk forankring, størrelsen på området og tidshorisont ser også ut til å påvirke hvorvidt byplanleggerne finner gode løsninger for varetransport, persontransport, innbyggerne og bysamfunnet samla sett. 

Astrid Bjørgen skal snakke om erfaringene fra de tre norske byene på Mobilitet 2022. 

Grønne offentlige anskaffelser 

Grønne offentlige anskaffelser er også et effektivt virkemiddel for å få ned utslippene fra transport. 

Hampus Karlsson har gjennomført intervjuer og spørreundersøkelser med kommuner og transportører om utfordringer og hva som skal til for å lykkes. 

Resultatene viser blant annet at de små kommunene ofte mangler ressurser for å gjennomføre endringer i anskaffelser.  

- Det er også svært viktig med økonomisk støtte for å få transportørene til å bytte til elektriske kjøretøy, og spesielt små virksomheter sliter med å møte kravene, sier Karlsson. 

Han presenterer ulike erfaringer og mulighetene som ligger i grønne anskaffelser på Mobilitet 2022. 

 

Vi må ikke glemme varetransporten når vi planlegger bærekraftige byer. Illustrasjon: Shutterstock

Kontaktpersoner

Adresse

Biskop Gunnerus gate 3, 0106 Oslo