Til hovedinnhold
Norsk English

Fagseminar: Kan fleksibilitet bidra til å unngå eller utsette nettinvesteringer?

Smartgridsenteret og FME CINELDI inviterer til fagseminar om fleksibilitet.

Informasjon

Sted
Microsoft Teams meeting
Start
Legg til i kalender
Slutt

Forbruk og produksjon av elektrisk energi, og energilagre som batterier, kan være fleksible ressurser for strømnettet. Fleksible ressurser kan redusere effekttopper og bidra til å utnytte eksisterende nett best mulig, slik at investeringer i nytt nett unngås eller utsettes. Fagseminaret vil vise hvor langt CINELDI er kommet med å undersøke om og når fleksibilitet er et alternativ til å bygge nett.

Vi vil presentere hvordan nettplanlegging kan inkludere fleksibilitet, vise eksempler på at nettselskapene tar i bruk fleksibilitet, og oppsummere barrierer og muligheter for å ta i bruk fleksibilitet. Presentasjonen er basert på underlag og innspill fra forskningssenteret CINELDI til Strømnettutvalget.

Program/Innhold i presentasjonen:

  • FME CINELDI – kort intro om senteret
  • Planlegging av smarte nett med fleksibilitet
  • Pilotprosjekter innen fleksibilitet og bruk av fleksibilitetsressurser​
  • Mulighetsstudie om bruk av fleksibilitet i nettselskap