Til hovedinnhold
Norsk English

Ida Sortland

Seniorkoordinator

Jeg har vært i avdeling for Energisystemer hos SINTEF Energi siden 2021 og jobber med å legge til rette for samhandling mellom partnerne i noen av de større forskningsprosjektene vi er vertskap for, som FME CINELDI og Grønn Plattform NextGrid.

Jeg koordinerer det administrativt arbeidet i senteret.

En viktig del av min arbeidshverdag er å legge til rette for å dokumentere og spre resultater fra forskningen vi gjør, slik at denne kan bli tatt i bruk.

Utdanning

NTNU, Master i pedagogisk-psykologisk rådgiving.
Denne mastergraden retter oppmerksomheten mot relasjoner, kommunikasjon, samspill og samskapingsprosesser, og hvordan man i disse kan tilrettelegge for vekst og utvikling.
Studiet har fokus på samspillet mellom individ og gruppe, og girkunnskap og erfaring med ressursutvikling i grupper, gruppedynamikk, konflikthåndterings- og samarbeidsstrategier.

Jeg har videreutdanning innen prosjektledelse fra NTNU og kurs i prosessledelse fra Playmaker.

Kompetanse og fagområder

Tidligere jobberfaring er 10 år i UH-sektoren, hovedsakelig NTNU. Jeg har koordinert flere prosjekt og samarbeidsfora mot næringslivet innen f.eks etter- og videreutdanning og utdanningsforskning.
Jeg har særlig kompetanse innen samhandling, kommunikasjon og bygging av lagfølelse i forskningskonsortium.
Jeg har erfaring med dokumentasjon, rapportering og formidling av forskningsresultater samt økonomi i større samarbeidsprosjekt.
Jeg har også saksbehandlererfaring fra studiadministrasjon.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/ida-sortland-sintef/

Annen formidling

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Prinsens gate 1
Trondheim