Til hovedinnhold
Norsk English

Workshop om flimmerproblematikk

Workshopen vil ta for seg erfaringen med høye flimmerverdier målt i forbindelse med innføring av store vindparker.

Informasjon

Start
Legg til i kalender
Slutt

Selv om det finnes standarder og regelverk som dekker dette, oppleves flimmerproblematikk for noen vindparker. Det er fordelaktig om slike problemer kan identifiseres under planleggingsfasen istedenfor etter byggeslutt.

SINTEF Energi, REN og PQA har et prosjektinitiativ på flimmerproblematikk for å avklare metodebruk og informasjonskrav som kan avdekke situasjoner med flimmerproblematikk.

Relevante aktører vil dele sine erfaringer og initiativtagerne vil presentere om metoder og om et pågående prosjekt ("REN støy").

09.00 Velkommen og introduksjon, SINTEF Energi

09.05

  • Måling av høye flimmerverdier og regelverk - Helge Seljeseth, Statnett
  • Flimmerproblematikk på Fosenhalvøya, utfordringer og erfaringer - Anders Borgli, Statkraft
  • Omformere i nettet, stabilitet og kortslutningsimpedans - Olve Mogstad, Statnett

09.40 Diskusjon

09.55 Kaffepause

10.05

  • Presentasjon av prosjektet "REN Støy" - Bjørn Inge Oftedal, REN
  • Erfaringer og videre utbygging i Mo-området - Eivind Parelius, Linea 
  • Metoder og standarder - Tor Inge Reigstad, SINTEF Energi 

10.40 Diskusjon

10.55 Oppsummering og avslutning, veien videre, SINTEF Energi   

11.00 Slutt 

Arrangementet er gratis.

Utforsk fagområdene