Til hovedinnhold
Norsk English

Webinar: SvalVent

NemiTek og SINTEF har gleden av å invitere til gratis webinar torsdag 28. januar om prosjektet SvalVent - Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg.

Informasjon

Start
Legg til i kalender
Slutt

SvalVent har vært et Innovasjonsprosjekt for Næringslivet (IPN) fra 2016-2020. Prosjektet har utviklet løsninger for lavere energibruk til kjøling i næringsbygg, og vil i sluttseminaret presentere hvilke resultater og erfaringer vi har oppnådd.

I energieffektive bygg utgjør energibruk til kjøling en stadig større andel. Samtidig er trenden mye bruk av åpne kontorlandskap der brukerne gjerne har ulike temperaturpreferanser. SvalVent-prosjektet har utviklet tekniske løsninger og konsept som utfordrer dagens krav og praksis når det gjelder termisk komfort.

Løsningen gir mulighet for en egenstyrt delluftmengde fra dyser i himling. Kan vi da kjøle til en høyere romtemperatur og oppnå like fornøyde brukere? Og hva er potensialet for SvalVent-konseptet?

Gjennom webinaret presenteres forutsetninger, prototype og konsept, forsøk og resultater. Det åpnes også opp for diskusjon og spørsmål fra deltakerne.

Prosjektet har vært finansiert av Norges Forskningsråds program EnergiX, med betydelig egeninnsats fra industripartnerne GK inneklima, Trox Auranor Norge, Entra og Topro Elektronikk. Forskningspartnere er OsloMet og SINTEF Community.

Registrer deg her

 

SvalVent
Foto: TROX Auranor

Utforsk fagområdene

Kontaktperson