Til hovedinnhold
Norsk English

SOLAR ENERGY Webinar - Integrasjon av solcelleanlegg i det elektriske distribusjonsnettet

Med video fra webinaret - Utbygging av nett-tilknyttet solenergiproduksjon øker voldsomt internasjonalt, og utbyggingstakten tar seg også opp i Norge. - Webinar in Norwegian.

Informasjon

Sted
Webinar
Start
Legg til i kalender
Slutt


 

Det er en energiform som er skånsom for miljøet og klimaet og som blir stadig mer konkurransedyktig økonomisk, selv uten subsidier.

Solenergi er naturlig varierende og i stor grad distribuert, og med økt utbredelse stiller det store krav til innovasjon både hos nettselskap og utbyggere.

Dette webinaret vil gi en oversikt over dagens praksis og pågående FoU-aktivitet som skal øke mulighetene for en samfunnsmessig rasjonell utbygging av solenergi.

Program:

  • Introduction (Henning Taxt, SINTEF), 5-10 minutt
  • Hvordan velge riktige løsninger for solenergi i distribusjonsnettet? Forenklet regneeksempel på samfunnsøkonomisk kost/nytte (Iver B. Sperstad, SINTEF/CINELDI), 10 minutt
  • Hvordan kan distribusjonsnettet og solenergi spille hverandre god? (Thor Christian Tuv, Fusen), 10 minutt
  • Kan lokale energisamfunn være en løsning for lønnsom og samfunnsmessig rasjonell utbygging av solenergi? (Magnus Askeland, NTNU/SINTEF), 10 minutt
  • Spørsmål og diskusjon, 20 min (ledet av Solenergiklyngen)

Organized by: SINTEF (Henning Taxt) and Solenergyklyngen  

Utforsk fagområdene

Kontaktperson