Til hovedinnhold
Norsk English

Nordic Edge: webinar om framtidas mobilitet og kunstig intelligens

22. september kl. 13-14 kan du delta på gratis webinar om aktuell forskning på bruk av digital teknologi og kunstig intelligens innen mobilitet.

Informasjon

Sted
Webinar
Start
Legg til i kalender
Slutt

Konferansen Nordic Edge arrangeres 20.-23. september. Under paraplyen On the move er SINTEF ansvarlig for delseminaret Artificial Intelligence and Future Mobility.

- Det er første gang vi arrangerer eget webinar under Nordic Edge og det blir en spennende plattform å utforske, sier Roar Norvik, som leder konsernsatsingen Mobilitet i SINTEF.

To megatrender innen mobilitet

Morgendagens mobilitet vil være påvirket av to megatrender: Elektrifisering og digitalisering.

- På webinaret vil du få høre om hvordan digitalisering og kunstig intelligens kan bidra til mer effektiv, trafikksikker og miljøvennlig mobilitet. Forskere fra SINTEF deler av sin kunnskap og erfaring med kunstig intelligens innen mobilitet, og det blir mulighet til å stille spørsmål til forskerne enten i selve sesjonen eller etterpå, forteller Norvik.

Signe Riemer-Sørensen skal snakke om datadrevne anleggsplasser hvor Skanska, SINTEF, Ditio og Volvo jobber sammen for å utvikle algoritmer for å optimalisere arbeidsrutiner og finne ut og koordinere hvilke maskiner og verktøy som trengs til enhver tid på ulike steder. Målet er mindre utslipp fra bygge- og anleggsplasser.

Marianne Hagaseth presenterer forskningsprosjektet VesselAI, et Horizon2020 EU-prosjekt med mål om å bruke kunstig intelligens til å utvikle gode beslutningsmodeller for maritime operasjoner. Den norske piloten viser hvordan rammeverket fra forskningsprosjektet blir tatt i bruk for planlegging og styring av autonome og ubemannede ASKO-ferjer mellom Moss og Horten.

Digital kryssing av fjelloverganger

Kryssing av fjellovergangene i Norge kan være kritisk for transport av både gods og folk. Stengte veier, snøstormer og kolonnekjøring er kjente begrep for de som kjører ofte mellom øst og vest, nord og sør. Et forskningsprosjekt ledet av veimyndighetene ser på nye metoder og verktøy for å bistå trafikanter i vinterhalvåret. Blant annet vil informasjonsdeling samt sensorteknologi kunne bidra til å forutsi kjøreforholdene fram i tid. Jo Skjermo presenterer prosjektet.

Amela Karahasanovic presenterer SINTEFs forskning på smart transport i strøk med spredt bosetting. Her er stikkordene Mobility-as-a-service for å skreddersy transport.

Webinaret vil bli fasilitert av forskningsleder Anne Marthine Rustad, som  vil gi en innledning om arbeidet med mobilitet og kunstig intelligens i SINTEF.

Om Nordic Edge

Nordic Edge arrangeres i år for syvende gang og er et hybridarrangement med både webinarer og fysiske seminarer i Stavanger. Alle arrangementene er gratis og programmet består av fire hovedbolker: Come Clean, Life Actually, On the move og Places and spaces.
Dagene starter med en livesending fra 09-11, deretter arrangeres workshops og parallelle sesjoner med ulike deltema fra 12-16.

De som ønsker å delta, kan registrere seg her.

Du kan lese mer om programmet og temaene på Nordic Edge her.

Kontaktperson