Til hovedinnhold
Norsk English

Hydrogen for klima, miljø og konkurransekraft i industrien

SINTEF inviterer industrien i Mo i Rana til et seminar der vi vil se på industrielle muligheter for produksjon og bruk av hydrogen på veien mot reduserte klimautslipp fra bransjen.

Informasjon

Sted
Park 22
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

Bakgrunn for seminaret
I Veikart for prosessindustrien (fra mai 2016) foreslås ulike muligheter for kutt i klimagassutslipp slik at Norge og verden kan nå målene om kutt i utslipp som beskrevet i Parisavtalen. Hydrogen anses som en løsning for framtiden både for industrielle formål for eksempel som reduksjonsmiddel og drivstoff og for det private markedet for eksempel i transportsektoren.

Formål og målgruppe
SINTEF inviterer industrien i Mo i Rana til et seminar der vi ønsker å se på industrielle muligheter for produksjon og bruk av hydrogen på veien mot reduserte klimautslipp fra bransjen. Mo industripark har tatt Veikartet på alvor og satser på metanolproduksjon fra CO2 fanget hos Elkem Rana i industriparken og hydrogen produsert fra vannelektrolyse. Hydrogen kan også brukes som direkte reduksjonsmiddel istedenfor karbon i metallproduksjon. På seminaret ønsker vi å samle aktører med ulike hydrogen-initiativ for å dele kunnskap og ideer, få en oversikt over ståa på teknologien i dag og diskusjoner rundt hvordan man ser for seg framtida for videre kutt i prosessindustrien og leverandørindustrien.

Program og foredragsholdere
Mo industripark, Swiss Liquid Future (SLF), ledende brenselscelleprodusent Ballard Statkraft og SINTEF er bekreftede presentører.

Ved påmelding kan du som deltaker velge om du vil delta fysisk eller virtuelt (webinar).

Foto: Mo Industripark

Utforsk fagområdene

Adresse

Fridjof Nansens gate 22, Mo i Rana