Til hovedinnhold
Norsk English

NYKOS - avslutningskonferanse

Målet med Avslutningskonferansen er å invitere beslutningstagere (myndigheter og offentlig forvaltning) og tiltakshavere (mineralindustrien) for å formidle hvilken ny kunnskap som er framkommet etter 5 års forskning i NYKOS.

Informasjon

Sted
Norges forskningsråd, Lysaker
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

KPN NYKOS er et Kompetanseprosjekt med Norges forskningsråd (BIA-programmet) og de største mineralindustribedriftene i Norge. Målene for NYKOS er å øke kunnskapen om miljøeffekter fra sjødeponering av finkornet mineralavgang og muliggjøre utvikling av trygge miljøkriterier og overvåkingsteknologi, som igjen legger til rette for en bærekraftig utvikling av norsk mineralindustri.

Det vil bli lagt vekt å presentere resultater som er relevant og som reflekterer myndighetenes forventninger til prosjektet.

Foreløpig agenda for dagen:

Møteleder: Redaktør Halfdan Carstens

 • Innledning fra Klima- og miljødepartementet v/ Statssekretær Atle Hamar
 • NYKOS – kort om prosjektet - Prosjektleder Per Helge Høgaas - SINTEF
 • NYKOS – kort om sjødeponi - Styringskomiteleder Arnstein Amundsen – OMYA Hustadmarmor
 • Har prosjektet svart til forventningene? Hva er de viktigste resultatene?
  NYKOS panel svarer på spørsmål og informerer om viktige resultater.
  Debatt og diskusjon
 • Lunsj
 • Innlegg fra Norges Naturvernforbund ang. sjødeponering (TBC)
 • Sjødeponi og fiskeri/havbruk:
  I hvilken grad vil sjødeponering av gruveavgang påvirke fiskeri og havbruk?
  • Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg - Norges Fiskarlag
  • Seniorforsker Julie Farkas - SINTEF OCEAN
 • Best praksis:
  Kan sjødeponi vurderes som beste praksis etter KPN NYKOS?
  • Seksjonssjef Harald Sørby – Miljødirektoratet
 • Avslutning

For mer info se vedlagte pdf og webside hvor du også finner presentasjoner fra konferansen.

Adresse

Drammensveien 288, Oslo