Agenda og presentasjoner fra NYKOS avslutningskonferanse

A research project for future mineral industry

Møteleder: Redaktør Halfdan Carstens – GEO Publishing

Agenda:

1000-1010: Innledning fra Klima- og miljødepartementet v/ Statssekretær Atle Hamar
1010-1020: NYKOS – kort om prosjektet. Prosjektleder Per Helge Høgaas (SINTEF Industri)
1020-1030: NYKOS – kort om sjødeponi. Styringsgruppemedlem Roar Sandøy (SIBELCO)
1030-1130: Faglige presentasjoner (4x15 minutter inklusiv 5 minutter til spørsmål)

1130-1215: Lunsj
1215-1245: Sjødeponi og fiskeri/havbruk: (2x15 minutter inklusiv 5 minutter til spørsmål)

1245-1330: Har prosjektet svart til forventningene? Hva er de viktigste resultatene?

NYKOS panel diskuterer resultater og nytteverdi for industri og forvaltning.
Paneldebattdeltakere: Harald Sørby (Miljødirektoratet), Mona Schanche (Nordic Mining), Nancy Schreiner (Rana Gruber), Roar Sandøy (SIBELCO), Olaf Brastad (Bellona), Jan Henrik Sandberg (Norges Fiskarlag)

1330-1350: Beste praksis; Kan sjødeponi vurderes som beste praksis etter NYKOS?

  • Seksjonssjef Harald Sørby – Miljødirektoratet

1350 -1400: Avslutning