Til hovedinnhold
Norsk English

Hydrogensikkerhet – teori, praksis og samfunnsutfordringer

Velkommen til workshop på hydrogensikkerhet, brukeraksept og samfunnsutfordringer i Forskningsparken i Oslo. Arrangementet organiseres i et samarbeid mellom prosjektet SH2IFT og Norsk Hydrogenforum

Informasjon

Sted
Forskningsparken, Oslo
Start
Legg til i kalender
Slutt
Påmeldingsfrist

08:30 ‒ 09:00 Registrering og kaffe
09:00 ‒ 09:10 Velkommen og introduksjon, NHF & SH2IFT

Sesjon 1: Hydrogensikkerhet i praksis

09:10 ‒ 09:30 100 years of experience with hydrogen (Laurence Bernard, Air Liquide)
09:30 ‒ 09:50 Learnings from the "Kjørbo incident" (Rasmus Gejl Kristensen, NEL Hydrogen)
09:50 ‒ 10:10 Hydrogen i tunneler (Knut Vågsæther, Uni Sørøst-Norge)
10:10 ‒ 10:30 Kaffepause

Sesjon 2: Hydrogensikkerhet i teori

10:30 ‒ 10:50 Grunnkurs i hydrogensikkerhet (Kees van Wingerden, Gexcon)
10:50 ‒ 11:10 Internasjonale organisasjoner og ekspertpaneler (Trygve Skjold, UiB)
11:10 ‒ 11:30 Strategi for utvikling av sikre H2-løsninger for skip (Arild Eiken, HYON) 
11:30 ‒ 11:50 Gjeldende regelverk for håndtering av hydrogen (Celin Tonheim, DSB)
11:50 ‒ 12:50     Lunsj og mingling, kaffe og kaker

Sesjon 3: Drivere, barrierer og flaskehalser

12:50 ‒ 13:30 Introduksjon og foreløpige resultater fra pilot-spørreundersøkelse (Cyriac George, TØI)
13:30 ‒ 14:45 Paneldiskusjon:

Tema 1 – Offentlige innkjøp (The role of public procurement)
Tema 2 – Offentlig debatt og brukeraksept (Public discourse and acceptance of zero-emissions technologies)
Tema 3 – Geopolitikk (Geography, politics and hydrogen)

 14:45   Oppsummering og slutt ca kl 15:00

Utforsk fagområdene

Kontaktperson

Adresse

Gaustadalléen 21, 0349 Oslo