Til hovedinnhold

Solcellesilisium krystalliseringslaboratorier

Solcellesilisium krystalliseringslaboratorier

Vi bygger kompetanse og videreutvikler prosesser for krystallisering av Silisium. Vi jobber med mekanismestudier, optimalisering av industrielle skala-prosesser, testing av digler og testing av Si-råstoff.

Solcelle silisium krystalliseringslaboratorium. Foto: SINTEF/Thor Nielsen
Solcelle silisium krystalliseringslaboratorium. Foto: SINTEF/Thor Nielsen

Vi har ovner industriell skala for rettet størkning av multikrystallinsk silisium og Czochralski trekking av monokrystaller. Det er utviklet og validert numeriske modeller som sammen med avansert måleutstyr og karakterisering av materialet gir oss nøyaktige data for temperatur, strømning, gass-sammensetning, forurensninger, transportprosesser.

  • Vi kan gi opplæring i bruk av utstyr
  • Teste nye materialer og prosesser
  • Optimalisere industrielle prosesstrinn

Utstyr:

  • Crystalox laboratorie ovn skala for rettet størkning av multikrystalinsk Si
  • Cyberstar industriell skala ovn for rettet størkning av multikrystallinsk Si. (150kg charge)
  • Ferrotech Czochralski krystalltrekker.(100kg charge, 20"digel, opp til 8" ingot diameter
Publisert mandag 18. april 2016
Seniorforsker
982 30 449

Kontakt

Besøksadresse: 
Alfred Getz' vei 2, Trondheim

Kontaktperson:
Eivind Johannes Øvrelid, Mobil: 982 30 449, Epost: