Til hovedinnhold

SATS Certification

SATS Certification

SINTEF Energi er medlem av Scandinavian Association for Testing of Electric Power Equipment (SATS), som er et samarbeidsorgan for nordiske høyspenning og høyeffekt prøvelaboratorier. SATS er medlem av Short-Circuit Testing Liason (STL), som er anerkjent av European Organisation for Testing and Certification).

SATS members
SATS medlemmer
Publisert tirsdag 28. november 2017
Sjefforsker
971 40 001

Kontakt

SINTEF Energi er også sekretariat for SATS Certification, som utsteder internasjonalt anerkjente typeprøvesertifikater, produktsertifikat og prøverapporter, basert på prøver gjennomført i ett (eller flere) av medlemslaboratoriene i SATS