Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Prosessmetallurgiske laboratorier

Prosessmetallurgiske laboratorier

Modern produksjon av høykvalitet metalliske materialer krever avansert kunnskap om pyrometallurgiske prosesser. SINTEF optimaliserer metallurgiske prosesser og råvarer , ved hjelp av en kombinasjon av modellering og laboratorieskala til pilotskalaeksperimenter.

Utstyret i SINTEFs laboratorier kan simulere metallurgiske prosesser fra råvare til metall. Vi kan teste ytelsen til forskjellige råvarer (karbonmaterialer, kvarts og manganmalm) i metallurgiske prosesser. SINTEF har nøkkelkompetanse på produksjon av mangan, silisium og ferrosilisium. Plasmaproduksjon av silisiumkarbid og karbonmaterialer slik Karbon Black and Karbon Nanorør er også fagområder ved SINTEF

Råmateialer

 • SiO reaktivitetstest
 • Knuseutstyr (kjeveknuser, og jet- , kule , og sving–mølle)
 • luft-kvalifikasjon: fint, mikronisert og avstøvning)
 • Mikronisering med jet-mølle
 • Briketteringspresse (Komarek B050)
 • (Mikro) Pelletisering
 • Tørkeovner
 • Tester av fysiske egenskaper av råvarer (styrketester, spesifikk overflate)
 • X-Ray diffraksjon

Pyrometallurgisk utstyr

 • Pilotskala lysbueovn: 440 kVA AC/DC
 • Vakuum induksjonsovn
 • Kald smeltedigelovn (volum til 250 ml, maks 2400°C)
 • Åpen induksjonsovn
 • Rørovner
 • Termogravimetrisk analyse (TGA)
 • Fuktningsovn (maks 1800°C)
 • Plasma Roter ovn
 • Avgassmålinger fra laboratorium og industrielle ovner
 • Motstandsovner

 

Publisert 22. april 2016
Forskningsleder

Kontakt

Besøksadresse:
Alfred Getz vei 2, Trondheim

Kontaktperson:
Casper Van der Eijk, Mobil: 982 83 989, Epost: Casper.Eijk@sintef.no