Til hovedinnhold

Utstyr

Utstyr

En 40 fots konteiner fylt med utstyr for fleksibel prosessering.

Illustrasjon av Mobile Sealab
Illustrasjon av Mobile Sealab

[{¤src¤:¤/globalassets/sintef-ocean/mobile-sealab/utstyr/utstyr-kvern.jpg¤,¤alt¤:¤Kverning¤},{¤src¤:¤/globalassets/sintef-ocean/mobile-sealab/utstyr/heating2.jpg¤,¤alt¤:¤Oppvarming¤},{¤src¤:¤/globalassets/sintef-ocean/mobile-sealab/utstyr/heating1.jpg¤,¤alt¤:¤Egen steamgenerator¤},{¤src¤:¤/globalassets/sintef-ocean/mobile-sealab/utstyr/hydrolyse.jpg¤,¤alt¤:¤Hydrolyse¤},{¤src¤:¤/globalassets/sintef-ocean/mobile-sealab/utstyr/separasjon.jpg¤,¤alt¤:¤Separasjon¤},{¤src¤:¤/globalassets/sintef-ocean/mobile-sealab/utstyr/oljepolering.jpg¤,¤alt¤:¤Oljepolering¤},{¤src¤:¤/globalassets/sintef-ocean/mobile-sealab/utstyr/kontrollutstyr.jpg¤,¤alt¤:¤Styringssystem¤}]

Mobile Sealab er utstyrt med instrumentering for måling, regulering og dokumentering av prosess og valgte prosessparametre. Utstyret er satt opp i en 40 fots mobil konteiner, klar til bruk på ønsket lokalitet.

Kapasiteten vil avhenge av råstoffet. Samtlige fiskeslag og andre råstoffer som kylling, tang og tare; alt fra krill til hval, kan prosesseres i Mobile Sealab. For varmebehandling er kapasiteten 500-1000 kg/time, og for batchvis hydrolyse 400 kg på 4-6 timer avhengig av råstoff.  

Medarbeidere