Til hovedinnhold

Mekanisk prøving

Mekanisk prøving

SINTEF er akkreditert for flere prøvemetoder og utfører mekanisk prøving av et stort omfang konstruksjoner og materialer.

Vi har et unikt laboratorium som er stort nok til prøve større bygningskomponenter som vegger, gulv, tak, stillas, stiger, rekkverk etc. Vi har også utstyr for prøving av mindre komponenter. Vi er fleksible og har store muligheter for tilpasninger. Vi kan prøve trykk, bøyestrekk, slagfasthet, gjennomlokking, bruddenergi m.m. Vi er akkreditert for flere prøvemetoder.

Eksempel på produkter som kan testes:

  • Betong
  • Treverk
  • Stål
  • Aluminium
  • Glass
  • Konstruksjoner
  • Gulv
  • Tak
  • Vegger
Publisert 10. oktober 2016
Sånn ser det ut når vi tester bruddlast i prefabrikerte takelementer og bjelkelagselementer i SINTEF Byggforsks prøvehall i Oslo. Testmetoden er simulering av jevnt fordelt last ved hjelp av undertrykk.
Sånn ser det ut når vi tester bruddlast i prefabrikerte takelementer og bjelkelagselementer i SINTEF Byggforsks prøvehall i Oslo. Testmetoden er simulering av jevnt fordelt last ved hjelp av undertrykk.

Kontakt

Du finner oss i Forskningsveien 3B i Oslo