Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Laboratorium for medisinsk teknologi - ultralyd og bildeveiledet behandling

Laboratorium for medisinsk teknologi - ultralyd og bildeveiledet behandling

Laboratoriets hovedoppgave er å bidra til nye forskningresultater til nytte for helsesektoren, offentlige helsetjenester, myndigheter, industri og næringsliv. I tillegg til rene FoU-oppgaver, utføres også en rekke andre tjenester i våre laboratorier.

Medisinsk teknologi - laboratorium for Ultralyd og bildeveiledet behandling
Medisinsk teknologi - laboratorium for Ultralyd og bildeveiledet behandling

Vi leverer FoU- og testtjenester for et bredt spekter av kunder, hvor det offentlige per i dag er den største brukeren/kunden. Sammen med St. Olavs Hospital og NTNU disponerer vi mange og store laboratorier med avansert utrusting for pasient-behandling, forskning, undervisning og utvikling.

Dette laboratoriet er egen avdelings (SINTEF) lab som inneholder funksjoner/utstyr/infrastruktur for FoU-virksomhet:

  • Ultralyd basert FoU og testing på fantomer
  • Medisinsk programvareutvikling og testing / validering
  • Nøyaktighetstester på kliniske navigasjonssystem
  • Posisjonssensor systemer integrert med ulike kirurgiske instrumenter
  • Ultralyd probekalibrering
  • Ultralydfantom utvikling, evaluering, testing
  • Robotbaserte (UR5 robot arm) tester av komponenter innen bildeveiledet intervensjon
  • m.m.

Laboratoriene med kvalifisert personell kan leies ut på kommersiell basis etter avtale og gjennom prosjektsamarbeid.

Publisert 20. november 2014
Fungerende forskningsleder

Kontakt

Besøksadresse:
Medisinsk teknisk forskningssenter
Olav Kyrresgate 9