Til hovedinnhold

Laboratorium for testing av katalysatorer og adsorbenter

Laboratorium for testing av katalysatorer og adsorbenter

SINTEF har et stort antall ulike reaktorer for testing av katalysatorer og adsorbenter. SINTEF har kunnskap og erfaring i design og bygging av laboratorie-reaktorer for ulike industrielle prosesser.

Laboratorie for testing av katalysatorer og adsorbenter. foto SINTEF/Werner Juvik
Laboratorium for testing av katalysatorer og adsorbenter. Foto SINTEF/Werner Juvik

Ekspertise er:
Våre reaktorer er benyttet ved forskning og utvikling innen:

 • Raffineriprosesser
 • Naturgasskonvertering
 • Biomasse-konvertering
 • DeNOx-kjemi
 • Gass-lagring og separasjon

Eksempler på reaktorer:

 • Fixed bed reaktor
 • Fluidized bed reaktor
 • Pulsreaktor
 • CSTR
 • Sirkulerende fluidized bed reaktor
 • Micro Activity Reaktor (FCC)
 • Autoklav- og slurry-reaktor

Fødesystemene og produktanalysene i reaktoroppsettene er ofte automatisert for å øke kostnadseffektiviteten og prøvekapasiteten.
Vårt avanserte karakteriseringsutstyr kan blant annet brukes til å studere oppførselen til katalysatorer og adsorbenter in-situ.

Mer fakta om våre fasiliteter:

Publisert mandag 18. mai 2015
Forskningsleder
450 33 419

Kontakt

Kontaktperson:
Ansattinfo mangler