Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Laboratorium for fremstilling og granulering av faste uorganiske materialer

Laboratorium for fremstilling og granulering av faste uorganiske materialer

Publisert 7. juli 2016

Laboratoriet for fremstilling og granulering av faste uorganiske materialer har forskjellig type utstyr for å modifisere pulver til partikler med forskjellig form og størrelse, og ønskede egenskaper.

Foto: SINTEF / Melinda Gaal

Generell beskrivelse av utstyr og kompetanse
For mange anvendelser er det viktig at fremstilt pulver blir modifisert til riktig størrelse, størrelsesfordeling, form og porøsitet. Eksempler på anvendelser er håndtering og transport av pulver for forskjellige prosesser (f.eks. fremstilling av aluminium og fluidisert seng prosesser). Pulver kan modifiseres med spray tørking, agglomerering, granulering, belegging og pelletisering. SINTEF har utstyr for alle disse metodene i forskjellig størrelse. De fleste metodene kan skaleres opp og SINTEF har god kontakt med andre institutt og bedrifter som kan bistå med oppskalering og testproduksjon.

Beskrivelse av utstyr

 • Buchi B-290 Laboratorium Spray Tørker:
  Partikkelstørrelse: 2-25 mm, Utvidelser mulig (inert, forskjellig dyser), Max produksjon 1 l/h, Filter for å samle opp støvpartikler
 • ProCept Spray Tørker:
  Partikkelstørrelse 1-150 mm, Batch størrelse opp til noen kg tørt produkt, Forskjellige dyser, Utvidet tårnhøyde som gir større partikler
 • GEA Mobile Minor:
  Partikkelstørrelse: 5-80 mm, Inert gass (nitrogen) er mulig, Max produksjon 6 kg/h, Filter for å samle opp støvpartikler
 • Glatt ProCell LabSystems
  Spray belegging , Spray granulering og agglomerering ved bruk av batch eller kontinuerlig produksjon
 • Nabertherm roterende ovn
  Roterende rørovn med helling med temperatur opptil 1200 °C i forskjellig atmosfære.

Kontakt

Besøksadresse:
Sem Sælands vei 12, Trondheim

Kontaktperson: