Til hovedinnhold

HighEFFLab

HighEFFLab

National Laboratories for an Energy Efficient Industry for bedre utnyttelse av tilgjengelig industriell overskuddsvarme og bedre effektivitet i ulike industriprosesser.

HighEFFLab skal ha avanserte forskningsfasiliteter for å oppfylle målene til FME HighEFF: Bidra til 20–30 % reduksjon i spesifikt energiforbruk og 10 % reduksjon i klimagassutslipp i norsk industri.

Utvikle og teste avanserte komponenter som nye varmevekslere for innfanging av varme, energioverføring og varmegjenvinning. Sykluser og applikasjoner for å maksimere energieffektiv behandling som for eksempel teknologi for høytemperatur varmepumper eller prosesser for å omdanne overskuddsvarme til kraft.

HighEFFLab-installasjoner:

  • Varmevekslerlaboratorium
  • Ekspander testlaboratorium
  • Naturlig kuldemediumlaboratorium
  • Avvanningslaboratorium
  • Gass- og materialkarakteriseringslaboratorium

Fakta:

  • 5-årig prosjekt
  • Vertskap: SINTEF og NTNU
  • Samlede midler 50,2 millioner kroner


Finansiert av Norges forskningsråd gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.


SuperSmart-Rack

Energy-efficient and environmentally friendly integrated CO2 vapour compression unit for supermarkets - pdf

Publisert 21. februar 2018

Kontakt

The laboratory have rigs at several locations, both on Gløshaugen Campus and SINTEF Energy Lab.