Til hovedinnhold

HighEFFLab

HighEFFLab

National Laboratories for an Energy Efficient Industry for bedre utnyttelse av tilgjengelig industriell overskuddsvarme og bedre effektivitet i ulike industriprosesser.

HighEFFLab skal ha avanserte forskningsfasiliteter for å oppfylle målene til FME HighEFF: Bidra til 20–30 % reduksjon i spesifikt energiforbruk og 10 % reduksjon i klimagassutslipp i norsk industri.

Utvikle og teste avanserte komponenter som nye varmevekslere for innfanging av varme, energioverføring og varmegjenvinning. Sykluser og applikasjoner for å maksimere energieffektiv behandling som for eksempel teknologi for høytemperatur varmepumper eller prosesser for å omdanne overskuddsvarme til kraft.

Se egne websider for HighEFFLab for mer informasjon. 


Fakta:

  • 5-årig prosjekt
  • Vertskap: SINTEF og NTNU
  • Samlede midler 50,2 millioner kroner


Finansiert av Norges forskningsråd gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.

Publisert onsdag 21. februar 2018
Forskningsleder
920 98 560

Kontakt

The laboratory have rigs at several locations, both on Gløshaugen Campus and SINTEF Energy Lab.