Til hovedinnhold
Norsk English

Sven Even Borgos

Seniorforsker

Jeg har utdannelsen/kvalifiseringen min fra NTNU i Trondheim, bortsett fra opphold i Lyon (PhD) og København (post doc.) underveis. Etter å ha jobbet både med molekylærgenetikk, analytisk kjemi og nanomedisiner, er dette nå alt kombinert i et hovedfokus på nukleinsyre(RNA, DNA)-baserte terapeutika. Jeg har mer enn 15 år erfaring som forsker og seniorforsker i SINTEF.

Utdanning

1995-2000: Sivilingeniør i fysikk og matematikk, NTNU (Trondheim), spesialisering i biofysikk og medisinsk teknologi. Diplomoppgave i molekylærgenetikk.
2001-2006: Dr.ing. i bioteknologi, NTNU (Trondheim), molekylærgenetikk i antibiotika-produserende bakterier (Streptomyces)
2007-2011: Post doc. i systembiologi, modellering av metabolisme i Pseudomonas fluorescens, NTNU (Trondheim)

Kompetanse og fagområder

- Nukleinsyre-terapeutika, inkludert mRNA og siRNA, nanoformulering og karakterisering
- Analytisk kjemi, med spesiell vekt på væskekromatografi koblet til massespektrometri (LC-MS/MS).
- Fysikokjemisk karakterisering av nanomedisiner og andre nanopartikler.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/sven-even-f-borgos-9211214/

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-6222-9252

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Sem Sælands vei 2 A
Trondheim