Til hovedinnhold
Norsk English

Kenneth Schneider

Forsker

Jeg har erfaring med elektrokjemi og molekylærbiologi fra mine tidligere studier på foto-mikrobielle brenselceller og bakteriell adhesjon.

Ved SINTEF bruker jeg elektrokjemi til å:
- omdanne billige molekyler til dyre molekyler
- fjerne skadelige stoffer
- erstatte fossile råstoffer og dyre katalysatorer
- forbedre energieffektivitet
- desentralisere produksjon
- lagre elektrisk energi i form av kjemisk energi

Utdanning

2010 - 2015 PhD ved University of Bath (Storbritannia)
2007 - 2010 Bachelor of Science (B.Sc.) i kjemi ved Universitetet i Regensburg (Tyskland)

Kompetanse og fagområder

Kompetanse i elektrokjemi:

• Gass- og væskefase reaksjoner i strømnings- og batchmodus:
- Syntese (organisk og uorganisk)
- Oppgradering
- Reduksjon av skadelige forbindelser
• Celle-/Reaktordesign
• Oppskalering
• Elektrodefabrikasjon
• Fotoelektrokjemi
• Karakterisering av materialer og systemytelse

Linkedin

https://no.linkedin.com/in/kenneth-schneider-linked

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-0072-3754

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo