Til hovedinnhold
Norsk English

Harald Ian Muri

Forsker

Harald Ian Muri
Avdeling:
Havbruk
Kontorsted:
Trondheim

Siden min start 2021 i SINTEF Ocean, Havbruk har jeg deltatt i prosjekter som spenner fra utvikling og validering av automatisk måling av velferdsindikatorer som munnåpnefrekvens og skjelltap, til metodeutvikling på sanntidsmåling av tykkelse på slimlag hos fisk, til testing av nye biosensor implantater. Målet er å utvikle teknologi som sikrer god smoltkvalitet, som opprettholder robust fisk i sjø, og som gir oversikt over fiskens velferdsnivå i nær sanntid.

Utdanning

Sivilingeniør i Bionanoteknologi fra NTNU, 2013 med prosjektoppgavetittel: Atomic Force Microscope Measurements For Surface and Interaction Characterizations to Optimize the Surface Patterning of Bacterial Micro Arrays. PhD i Elektronikk og Telekommunikasjon fra NTNU, 2018 med avhandlingstittel: Novel Fiber Optic Biosensors Based on Nanoplasmonic and Interferometric Modalities. Videre som Postdoktor ved NTNU med arbeidsfelt: Utvikling av online sensor konsepter for energigjenvinning av avfall.

Kompetanse og fagområder

Stiller med kjernekompetanse innen optiske biosensorer, implementering av elektro-optiske systemer, systemer for undervannskamera, hyperspektral avbildning, signal prosessering og maskinlæring. Bidrar med ny teknologi i bruk for å forstå fiskens temporale kapasitet til å tilpasse seg under normale og unormale produksjonsscenarioer, samt under nye produksjonsformer.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/iandammmuri/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Ian-Muri

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-9483-3414

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Brattørkaia 17 C
Trondheim