Til hovedinnhold
Norsk English

Didrik René Småbråten

Forsker

Didrik René Småbråten
Kontorsted:
Oslo

Didrik R. Småbråten er forsker i "Tynnfilm og Membranteknologi"-gruppen ved SINTEF Industri. Han har en bakgrunn innen teoretisk faststoffkjemi, med fokus på koblingen mellom defektkjemi og funksjonelle egenskaper i uorganiske materialer. Småbråten har en MSc, PhD og postdoc fra NTNU, en postdoc fra Universität Bern, og et 6-måneders utenlandsopphold som gjesteforsker ved National Institute for Materials Science (NIMS) i Tsukuba, Japan.

Utdanning

Sivilingeniør i Industriell Kjemi og Bioteknologi (NTNU) med tittel "Mathematical Modeling of Electrochemical and Photoelectrochemical Impedance" (2014).
PhD i Materialteknologi (NTNU) med tittel "Charged domain walls in improper ferroelectric hexagonal manganites and gallates" (2018).

Kompetanse og fagområder

Atomskala modellering
Tetthetsfunksjonalteori (DFT)
Ab initio molekylærdynamikk
Funksjonelle oksider
Ferroelektriske materialer
Faststoff brenselceller
Protonledende faststoff elektrolysører

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-7155-7178

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo