Til hovedinnhold
Norsk English

Christina Meskers

Seniorforsker

Christina har over 15 års erfaring i (rå) materialsektoren. Før SINTEF var hun seniorrådgiver ved Program for industriell økologi ved NTNU, og jobbet i Umicore, Belgia for 10+ år, som senior manager open innovation, og senior manager market intelligence & business research.
Hun satt i rådgivende styrer for internasjonale M.Sc. programmer, innovasjonsnettverker; styret i The Minerals Metals and Materials Society (TMS); og er medredaktør av Journal of Sustainable Metallurgy.

Utdanning

Christina ble uteksaminert fra Delft University of Technology, Nederland, med grader i ressursteknikk (Ir.) i 2004 og materialteknologi (Dr.) i 2008. Hun tilbrakte tid ved McGill University (Canada) og Melbourne University (Australia).
Hennes doktorgradsavhandling fokuserte på decoating av magnesiummetall og bruk av eksergi som metriske for å kvantifisere tapet i metallkvalitet. Funnene var også grunnlaget for Design for Recycling-anbefalinger.

Kompetanse og fagområder

Christina har en lidenskap for innovasjon og strategi, og kobler mennesker og ideer på tvers av fagområder, bransjer, organisasjoner og verdikjeder. Hennes arbeid fokuserer på metall- og materialindustriens bidrag til overgangen til bærekraftige produkter og et bærekraftig samfunn.
- Sirkulær økonomi
- Metallurgi (metaller)
- Resirkulering og andre R-strategier
- Systemtenkning
- Verdikjedenanalyse
- Livsløpsvurdering
- Innovasjon
- Forretningsmodeller
- Bærekraft

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/christina-meskers

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Christina-Meskers

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-2174-3167

Fremhevede publikasjoner

Flere publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim