Til hovedinnhold

Tone Øderud

Seniorforsker

Tone Øderud

Seniorforsker

Tone Øderud
Telefon: 951 54 120
E-post:
Avdeling: Helse
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1757656

Dette bildet er fra hørselstesting av 400 barn i Tanzania. 👉 WHO anslår at 466 millioner mennesker har en hørselsnedsettelse og 32 millioner av disse er barn og flertallet bor i lavinntektsland. Mange barn med hørselnedsettelser blir ikke inkludert i skolen eller dropper ut. Dette er bakgrunne...

Forfattere Tone Øderud
År 2019
Type Dokumentar