Til hovedinnhold

Kjersti Berg

Forsker

Kjersti Berg

Forsker

Kjersti Berg
Telefon: 958 89 396
E-post:
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1866965

This paper describes a techno-economic evaluation of case studies performed at the Skagerak EnergyLab. The EnergyLab consists of a 1.1 MWh battery energy storage system (BESS) and a 800 kWp photovoltaic (PV) power plant installed in a football stadium. The aim of this paper is to analyse the...

Forfattere Kjersti Berg Matthias Johannes Resch Thaddäus Weniger Stig Simonsen
År 2021
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1862373

Formålet med denne veilederen er å øke kompetansen om samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske analyser knyttet til beslutninger om investeringer i batterisystem. Veilederen gir en grunnleggende innføring i metoder for slike analyser og gir konkrete råd og veiledning for dem som skal gjennomføre...

Forfattere Kjell Sand Kjersti Berg Andreas Hammer Karoline Ingebrigtsen
År 2020
Type Rapport