Til hovedinnhold
Norsk English

Integrasjon av energilager i Distribusjonsnettet

Prosjektet IntegER (Integrasjon av energilager i distribusjonsnettet) skal bidra til ny kunnskap som muliggjør at energilager (hovedsakelig elektriske batterier) kan utnyttes og integreres i norske distribusjonsnett.

Kontaktperson

Prosjektet vil vurdere nytteverdier ved ulik bruk, lokalisering og eierskap av energilager, teknisk integrering i distribusjonsnettet og forretningsmodell/reguleringsmodell, der rammevilkår, forskrifter og økonomisk regulering vil være viktige brikker.

Rapport: Veileder for kost/nytte‐vurderinger ved integrasjon av batteri i distribusjonsnettet

Elektriske energilager er trukket frem som den fremtidige 4. pilaren i energisystemet, der produksjon, overføring og forbruk utgjør de tre andre. Gjennom planlagte demoaktiviteter med ulik bruk av energilager, vil IntegER-prosjektet undersøke muligheter og utfordringer knyttet til energilager i distribusjonsnettet. Prosjektet ønsker å finne ut om elektriske energilager kan bli en realitet i Norge, og hvordan dette eventuelt bør realiseres. Det ligger både tekniske og regulatoriske utfordringer i dette, og nettselskap har behov for å avklare både hvem som kan eller bør eie og drifte større energilager og hvordan nettselskap kan håndtere energilager - både lokalisert hos kunder i eget distribusjonsnett og som en selvstendig komponent i nettet.

Prosjektets overordna målsetting er å bidra med ny kunnskap som muliggjør at energilager kan utnyttes og integreres i norske distribusjonsnett. Dette skal oppnås gjennom følgende delmål:

 1. Beskrive eksisterende kunnskap, erfaringer og bruksområde knyttet til energilager i distribusjonsnettet
 2. Evaluere alternative forretningsmodeller ved bruk av energilager, gitt gjeldende rammebetingelser og regelverk og eventuelle behov for tilpasninger i disse
 3. Demonstrere og verifisere bruk og integrasjon av energilager i norske distribusjonsnett
 4. Evaluere kost/nytte for involverte aktører, basert på erfaringer fra demonstrasjonsaktiviteter
 5. Etablere en metodikk/veileder for hvordan energilager kan utnyttes og integreres i norske distribusjonsnett

Partnere:
Prosjektansvarlig: Skagerak Nett AS

Nettselskap:

 • Agder Energi Nett AS
 • BKK Nett
 • Eidsiva Nett
 • Hafslund Nett
 • Helgelandskraft
 • Lyse
 • NTE

 

 • EnergiNorge AS
 • SmartGrid‐senter
 • NVE

Dette er et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), finansiert av Norges Forskningsråd under ENERGIX-programmet.
Formålet med IPN-prosjekter er å utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2020

Utforsk fagområdene