Til hovedinnhold

Tor Olav Grøtan

Seniorforsker

Tor Olav Grøtan

Seniorforsker

Tor Olav Grøtan
Telefon: 920 39 327
E-post:
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1819441

This paper documents the results of an empirical study of cyber incident response readiness in the Norwegian petroleum industry. The study addressed the Computer Emergency Response Team (CERT) capacity among various actors in the industry in handling critical cybersecurity incidents in industrial...

Forfattere Martin Gilje Jaatun Lars Bodsberg Tor Olav Grøtan Marie Elisabeth Gaup Moe
År 2020
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1799658

Vi ser en rask utvikling mot en uoversiktlig påvirkning av ytringsrommet – med raske endringer, algoritmer, manipulasjon, automatisering, kryptering og nye nettverk. Samtidig har vi erfart at kvalitative og manuelle metoder er viktige for å tolke resultater fra kvantitative og automatiske analyser...

År 2020
Type Populærvitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1779529

Rapporten beskriver en systematisk undersøkelse av mulige m��lrettede informasjonspåvirkningsforsøk fra utenlandske aktører på ulike digitale plattformer i forbindelse med det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019. Undersøkelsen er basert på kvantitativ og kvalitativ analyse av...

År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1688073

Cyber safety, security and resilience of Critical Infrastructures (CI) and critical societal functions is a contemporary challenge. To understand the bigger picture, we may build composite threat landscapes in which vulnerabilities and threats combine and travel across distinct domains between which...

Forfattere Tor Olav Grøtan
År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel