Til hovedinnhold

Trond Bakken

Programleder

Trond Bakken

Programleder

Trond Bakken
Telefon: +47 992 08 649
Avdeling: Mathematics and Cybernetics
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1644618

Commutator og SINTEF fikk i juni 2018 i oppdrag av SØT-samarbeidet å følge opp noen av konklusjonene i en forenklet mulighetsstudie Commutator leverte i 2017. SØTsamarbeidet er et regionalt samarbeid på tvers av landegrensen i Midt-Skandinavia (mellom Sundsvalls kommun, Oste...

Forfattere Bakken Trond Iversen Tor 0. Kvamstad-Lervold Beate Myklebust Thor
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1564711

Abstract:  This paper reports on the role of research organizations within the Single European Sky ATM Research (SESAR 2020) Research and Innovation (R&I) Programme. The SESAR 2020 Programme (2016 to 2021) is intended to demonstrate the viability of the technological and operational solutions al...

Forfattere Bakken Trond
År 2017
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496926

SAMMENDRAG: Økt digitalisering, automatisering og elektrifisering Fremtidens transportsektor vil kjennetegnes av økt digitalisering, automatisering og elektrifisering. I denne rapporten redegjør vi for generelle teknologitrender og teknologitrender som er forventet å ha spesifikk...