Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraftig luftfart. Testarena i Midt-Skandinavia. Oppfølging av mulighetsstudie for Sundsvall, Ostersund og Trondheim (SØT)

Sammendrag

Commutator og SINTEF fikk i juni 2018 i oppdrag av SØT-samarbeidet å følge opp noen
av konklusjonene i en forenklet mulighetsstudie Commutator leverte i 2017. SØTsamarbeidet
er et regionalt samarbeid på tvers av landegrensen i Midt-Skandinavia
(mellom Sundsvalls kommun, Ostersunds kommun og Trondheim kommune).
Mulighetsstudien så på om det var interesse, behov og gjennomførbart med et luftrom
dedikert for testing av elektrisk drevne eller autonome luftfartøyer mellom flyplassene
ved Røros og Ostersund, alternativt andre flyplasser i regionen.
Denne rapporten identifiserer i hovedsak mulige brukere og andre som kan ha nytte av
et slikt testområde. Videre ser den kort på flyaktivitet i området i dag, mulige juridiske
utfordringer og en initial vurdering av forholdet til reindriftsnæringen. SINTEF og
Communicator konkluderer med at det er et stort behov for et slikt område, og at
mange, f.eks. innen områdene forskning & utvikling og næringsliv kan dra nytte av
området. En lokalisering nært andre etablerte treningsområder for skip og kjøretøy i
regionen vil ha en positiv effekt. Det anbefales at det arbeides for å etablere finansiering
til et forprosjekt med det mål å vurdere om det er realistisk å få etablert et treningsfelt

Oppdragsgiver: Trondheim Kommune
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102018872

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2018

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2018:01003

ISBN

9788214069280

Vis denne publikasjonen hos Cristin